Pravda o délce hlavně, úsťové rychlosti a přesnosti

(The Truth About Barrel Length, Muzzle Velocity and Accuracy)

(autor článku: Dan Zimmerman / Překlad: LittleBoby)

6. 4. 2020

Josh Wayner si na sebe vzal úkol prověřit to, co všichni dávno vědí (myšleno ironicky) o délkách hlavní, úsťových rychlostech a přesnosti. Vzhledem k jeho zjištěním nejsou všeobecně povědomé znalosti až tak správné, obzvláště co se týká balistiky delších hlavní. Jedinou otázkou pak ale zůstává, pokud se rozhodnete pro krátkou hlaveň, vydržíte ten hluk?

Detail

Abstrakt:

Toto je nezávislá vědecká studie provedená v západním Michiganu. Tato studie se týká nepochopení obvyklých konceptů vztahujících se k délkám hlavní, úsťovým rychlostem a přesnostem pušek…

Prvky studie:

Tato studie byla provedena se souborem standardů, které nemusí nezbytně souhlasit pro všechny druhy zbraní. Kombinace zbraně a munice použitá k této studii byla pečlivě stanovena a analyzována pro dosažení nejlepších výsledků. Tato studie byla provedena za použití nejpřesnějších materiálů a metod vybraných autorem a jeho spolupracovníky za použití jiných studii a informací od expertů.

Použitá platforma pro tento test je přesná hlaveň Shilen s počáteční délkou 26“ a konečnou 13,5“. Komora je standardní 308 Winchester dle specifikací SAAMI a hlaveň má pravotočivé stoupání 1:10“. Munice použitá pro tento test byla od více výrobců, vždy z jedné série se stejným číslem šarže. Pro každou vzdálenost byly také použity ručně přebíjené náboje pro zjištění možností hlavně změnou střely a prachu. Tyto data jsou zde obsažena zdarma a ukazují schopnost zbraňového systému v případě použití ručně přizpůsobené munice.

Pro tento test byla hlaveň připevněna ke krátkému závěru Savage (short action target) v pažbě Scally Hill Systém MK4 Mod7 se sklopnou pažbou. Tento test měřil všechny tři proměnné ve stejném čase za co nejvíce podobných podmínek. Testování proběhlo na vzdálenost od 100 do 540 yardů. Proběhlo také testování na vzdálenost 900 yardů.

Okolní podmínky byly, teplota od 21 do 24 stupňů celsia a vlhkosti 40-50% v nadmořské výšce 200 m nad mořem. Střelba byla provedena s puškohledem 16x fy SWFA SS, která je známá svou odolností a trvanlivostí. Úsťová rychlost byla změřena chronografem (hradly) a extrapolací výsledků střelby. Soustřel byl změřen mikrometrem. Střelba byla prováděna na standardní IPCS siluety ve všech vzdálenostech.

Tato studie si neklade za cíl analyzovat účinek střely v cíli, úroveň poklesu a snosu, účinnost v boji, etické úhly pohledu nebo legální/politické omezení.

Zjištění:

Tato sekce je zde obsažena jako semi-abstrakt pro zodpovězení běžně používaných přesvědčení týkajících se délky hlavně, úsťové rychlosti a přesnosti. Tyto výsledky jsou podpořeny níže shromážděnými údaji.

Vysvětlení týkající se délky hlavně:

Předpoklad:
Dlouhá hlaveň je nutná pro dobrou přesnost při střelbě na dlouhou vzdálenost.

Fakta:
V žádné časti našeho testu, nebyla délka hlavně určujícím faktorem v přesnosti. Na vzdálenost 100-540 yardů, nebyl patrný rozdíl v přesnosti mezi různými délkami hlavní. Toto platí pro všechny délky hlavní až do 900 yardů při střelbě na neznámou vzdálenost. V žádném okamžiku testování nebyla překážkou krátká hlaveň, pokud byly uplatněny zásady přesné střelby a byla použita správná letová data.

Vysvětlení úsťové rychlosti:

Předpoklad:
Nyní, když víme, že přesnost je skoro stejná tak se dá říci, že krátká hlaveň ztrácí příliš hodně úsťové rychlosti, takže nejsou efektivní na dlouhou vzdálenost.

Fakta:

Toto je jak se říká dvousečný meč. V hlavni o délce 13,5“ může 168gr střela Hornady TAP dosáhnout rychlosti cca 2390fps (728m/s) což není málo. Jedná se o pokles cca 315fps (96m/s) oproti 26“ hlavni (cca 25,2 fps/palec = 3 m/s na centimetr) a obhajuje to mnoho výzkumníků, kteří se věnují diskuzím o úsťové rychlosti. Není patrný žádný vliv na přesnost v testovaných vzdálenostech. Je patrný pokles střely na větší vzdálenosti a snížená úsťová rychlost a zvýšená náchylnost k snosu větrem s rostoucí vzdáleností. Zvýšení snosu není ale „koncem světa“ a pokud je správně měřen může být dobře kompenzován.

Co je, však více důležité je rozdíl rychlostí mezi různými navážkami a délkami hlavní. Vztah mezi délkou hlavně a úsťovou rychlostí v závislosti na váze střely. Extrémní rozdíl může být až 31% (110gr VMAX@3220fps a 208gr AMAX@2215fps). U nejpřesnější navážky se 168gr HPBT střelou (ruční přebití) byl rozdíl úsťové rychlosti mezi nejkratší a nejdelší hlavní pouze 15%. Náboj s nejmenším rozdílem mezi hlavněmi byl 175gr Federal Gold Medal Match s rozdílem menším než 8%.

Vysvětlení přesnosti v praktickém slova smyslu:

Předpoklad:
„Jakmile nastřílím 5 ran do tvaru čtyřlístku, tak jsem udělal všechno správně“ (pozn. překl. vstřely, které se dotýkají s tvarem soustřel připomíná čtyřlístek, ustálená vazba)

Fakta:
Toto je jedno z největších nepochopení ve světě přesné střelby. Při našem testování, bez ohledu na to jaká byla použita munice zbraň vykazovala přirozený rozptyl soustřelu a místa dopadu střel. Toto bylo zjištěno také v dalších studiích, i u těch střelců, kteří používají těžké Rail guny a Benchrestové zbraně. Přesnost, alespoň při našem testování by se dále lépe připodobnit „kuželu“ než plošnému tvaru (mřížce) a tak měla přesnost průměrný maximální úhlový rozptyl cca .765 MOA u všech délek hlavní.

Jinými slovy řečeno to znamená, že hlaveň může vystřelit nekonečný počet ran do kruhu s průměrným průměrem 1,53 MOA, což už není tak výjimečné. Bohužel je nutné si uvědomit, že přesnost nefunguje tak jak tradiční návody diktují. Například, člověk si vezme svoji novou pušku na střelnici. Postaví si terč a nastřelí několik 5-ti ranných skupin soustřelů. Jeho skupiny jsou uspokojivé podle většiny standardů a průměrným soustřelem kolem .75 MOA. Nastaví si „nulu“ a pokračuje ve střelbě.

Zde nastává důležitá část: střílí další skupinu a dostane „ústřel“ jednu MOA dolů a vlevo. Střelec tento „úlet“ vynechá a pokračuje tak, že všechny „úlety“ nebere v potaz. Nyní pro něj nastává těžké rozhodování. Vystřelí 5 ran a zjistí, že dostal skupinu .25 MOA, ale .8 MOA níž a .45 MOA vpravo. Je to super soustřel a dotyčný si poškrábe hlavu a opraví nastavení optiky na tento soustřel (nová nula). Potom si řekne, že už měl štěstí dost, zabalí se a jede domů.

To co zde popisuji, se již stalo mnoha lidem. Čeho si ale náš přítel nevšimnul, bylo to, že jeho zbraň (optika) nebyla stále ještě nastavená. Nejlepší soustřel, který se mu podařilo dosáhnout nebyl daný tím, že vše udělal správně, byla to pouze statistická pravděpodobnost, která přichází s objemem střelby. Ve skutečnosti měl náš pán zbraň, která nestřílela .75 MOA, ale spíše se mu dařilo vytvářet pěkné obrázky na terči a ignorovat svého největšího spojence, tzv. „ústřely“. Tyto jsou kritickým aspektem přesnosti zbraně a nejsou to chyby.

Statisticky vzato mohla jeho zbraň střílet s maximálním rozptylem asi 2 MOA na 100 yardů, což sice zní hrozně, ale tak tomu není. Hlavní objem jeho střel by pravděpodobně dopadl v průměru kolem .5 MOA kolem jeho nuly, nebo ještě méně pokud by to vycházelo. Co ale nepochopil bylo to, že není nic špatného na tom, když zbraň vystřelí střelu v průměru 1 MOA nebo více, je to pouze o statistické úrovni přesnosti zbraně, jakou je konkrétní zbraň schopná dosáhnout.

Výsledky této studie o tom říkají hodně. Všeobecně, jak je patrné z okolních grafů přesnosti nejkratší hlaveň poskytla nejvíce konzistentní přesnost ze všech testovaných vzorků a nejdelší hlaveň se ukázala jako nejméně přesná se stejnou municí. Data také ukazují, že veličina nazývaná „MOA zbraň“ může střílet rozdílně v závislosti na vzdálenosti. Soustřely na 100 yardů ukazují obvykle velmi dobré výsledky, často na úrovní přesnosti v bechrestu, a následně větší vzdálenosti začnou vykazovat narůstání soustřelů. Obecně vzato, každá otestovaná munice ve všech délkách hlavní ukázala to samé. Obecně průměr na 900 yardů byl .756 úhlové MOA nebo 1,53 MOA. Oproti tomu srovnáme výsledky na 100 yardů, kde zbraň dosáhla v průměru .206 úhlové MOA nebo .413 MOA. Takže je z toho jasné, průměrná hodnota v testu dosahovala pod .5 MOA na 100 yardů a těsně přes 1,53 MOA na 900 yardů.

Shrnutí:

Tento test vyvrátil to, co bylo dříve považováno za skutečnost. Nejenom že bylo zjištěno, že pušky s krátkou hlavní jsou stejně přesné jako ty s dlouhou hlavní, ale také jsme odhalili, co považujeme za klíčové v oblasti viditelné přesnosti v praktickém slova smyslu. V době plné zavádějících informací těžké přijít se skutečnými (pravými) fakty. Internet je plný lidí co nevytáhnou paty z domu, ale „znají a vědí vše“, ale většinu z nich můžeme klidně ignorovat.

Základní předpoklady zkoumaných pojmů jsou stále hluboce zakořeněné víceméně ještě z napoleonské éry teorie zbraní. Většina názorů, kterými se obvykle argumentuje ohledně střelných zbraní, je nepravdivá a založena na subjektivním dojmu. Krátký pohled do online diskuzí odhalí stovky argumentů na téma jako 9mm vs 40 S&W vs 45 ACP nebo AR-15 vs AK-47, z nich většina není založena na faktech nebo na reálných potřebách jednotlivců v běžném prostředí.

Pokud jsme se něco naučili v části o střelách, je to poznatek, že kvalitní terčové střelivo má výrazný náskok v přesnosti před vojenskými střelami a střelami určenými pro lov. Sportovní střely tak prokázaly výrazně větší přesnost, než jejich vojenské a lovecké protějšky.

Tato studie není zaměřena jako reklama na používání určité délky hlavně, druhu střely nebo konkrétní navážky. Čtenář musí přihlédnout ke své vlastní situaci a zjistit, které vlastnosti zbraně jsou pro něj ty nejhodnotnější.