Náboj ráže .223 Remington

(223 Rem + 223 AI Cartridge Guide)

(autor článku: www.accurateshooter.com / Překlad: LittleBoby)

4. 4. 2020

Náboj ráže .223 Remington je jeden z nejvíce používaných nábojů současného světa. V armádní verzi tj. 5,56x45 je základní municí pro armádu Spojených států amerických (dále USA) a síly NATO. Je to také populární náboj pro sportovní střelbu a celkově asi nejpoužívanější lovecký náboj se středovým zápalem (pozn. to platí samozřejmě pro USA). Náboj .223 Rem je efektivní a všestranný. Umožňuje vystřelit 40gr (2,6g) střelu rychlostí 3650 fps (1113 m/s) nebo poslat 90gr (5,8g) střelu přesně na 1000 yardů (914m). Jako výchozí nábojnice pro tuto ráži byla použita nábojnice ráže .222 Remington, která byla ústřední ráží benchrestových soutěží. Také ráže .223 Remington umí ve spojení s přesnými sportovními (Match) střelami a kvalitními zbraněmi dosahovat pozoruhodné přesnosti, mnohdy až pod ¼ MOA.

Detail

Specifikace náboje .223 Remington

Navržena: rok 1964
Výchozí nábojnice: .222 Remington
Typ nábojnice: bezokrajová, lavičková
Průměr střely: .224in (5,7mm)
Průměr krčku: .253in (6,4mm)
Průměr u zahrdlení: .354in (9,0mm)
Průměr základny: .376in (9,6mm)
Tloušťka nábojnice: .045in (1,1mm)
Délka nábojnice: 1,76in (45mm)
Nejkratší délka: 1,75in (44mm)
Stoupání hlavně (Rifle twist): od 1:12“ do 1:7“
Typ zápalky (Primer): SR (small rifle – malá pušková)
Maximální tlak (Presure): 55000psi (380MPa)
Celková délka (OAL): 2,26in (57,4mm)
Objem nábojnice: 28,8gr H2O (1,87ml)

Obr. Rozměry náboje .223 Remington

Historie náboje .223 Remington

Náboj .223 Rem vychází z náboje .222 Rem, který byl populární mezi benchrestovými střelci a při lovu škodné (varmint) v 50tých letech. Když se americká armáda začala poohlížet po novém vysokorychlostním malokaliberním typu střeliva jako náhradu za náboj .308 Winchester (7,62×51), fy Remington použila v roce 1958 náboj .222 Rem a protáhla ho pro zvýšení objemu prachu o cca 20% a vytvořila tak náboj .222 Rem Magnum. Náboj nebyl přijat armádou, ale byl využíván pro komerční účely. V roce 1964 byl zaveden nový náboj 5,56×45 pro novou armádní pušku M-16. Náboj byl založen na protaženém náboji .222 Rem (ve výsledku velmi podobnému .222 Rem Magnum). Nový náboj dosahoval vyšších rychlostí (oproti .222 Rem) díky zvětšení obsahu nábojnice prodloužením těla náboje a zkrácením jejího krčku. Tato vojenská modifikace náboje .222 Rem byla původně nazývána .222 Special, ale později byla přejmenována na .223 Remington. Ve vojenském systému metrického značení byl náboj pojmenován 5,56×45.

Srovnání náboje .223 Remington vs. 5,56×45

Je náboj .223 Rem stejný jako náboj 5,56×45? Odpověď je ANO i NE. Existují rozdíly mezi .223 Rem tak jak se používá v civilních puškách a 5,56×45 a jeho využití pro armádní účely. Zatímco vnější rozměry náboje jsou v podstatě stejné, náboj .223 Rem je postaven na specifikaci SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers‘ Institute – asociace, která stanovuje průmyslové standardy pro náboje, které jsou dodržovány jednotlivými členy asociace) a dosahuje maximálního tlaku 50.000 psi (345MPa) a má obvykle kratší přechodový kužel. Náboj 5,56×45 je postaven na specifikaci NATO a dosahuje maximálního tlaku 60.000psi (414MPa) a má delší přechodovou oblast, optimalizovanou pro střelbu delších střel. Je známo, že existuje mnoho zbraní pro náboj .223 Rem, které mají komoru upravenou tak, aby bez problémů akceptovala delší přechod náboje 5,56×45. Vojenské náboje také obvykle používají (ne však vždy) tlustší materiál stěn, a mají díky tomu menší vnitřní objem než civilní náboje .223 Rem (pozn. z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že např. náboje Top Shot .223, které jsou defakto totožné s vojenským střelivem S&B 5,56×45 M855 – střela magnetuje – mají menší vnitřní objem o cca 2gr H2O, tzn. 28gr vs. 30gr u civilních nábojnic Lapua, Remington atd.).
Máme se tedy obávat střílení vojenského střeliva 5,56×45 ze zbraních s komorou pro náboj .223 Rem? Odpověď hodně záleží na typu komory vaší zbraně. Náboj 5,56×45 je plánovaný pro využití v komorách s delší přechodovou oblastí. Pokud tedy plánujete střílet s „nadupaným“ (hot load) vojenským střelivem z komory s krátkým přechodem dle specifikací SAAMI mohou se u vás vyskytnout problémy spojené s vysokým tlakem v komoře. Komory u nových zbraní obvykle umožňují bezpečné použití vojenského střeliva. Bezpečné komory jsou obvykle u sportovních zbraní s vyšším stoupáním. Oficiální stanovisko SAAMI je následující:
„Komory vojenských zbraní mají jiný tvar přechodového kužele než sportovní zbraně (civilní), což společně s používáním celoplášťových střel (FMJ – v tomto případě je spíše myšleno použití pláště ze slitiny s velkým obsahem železa, střela magnetuje) může způsobit při vystřelení vojenského náboje ze sportovní zbraně vyšší komorové tlaky. SAAMI proto doporučuje používat pouze náboje, pro které je zbraň komorována (pozn. To může být paradoxně problém zjistit, pokud je zbraň nesprávně, nebo neúplně označena už z výroby; vodítkem mohou být stránky výrobce, nebo to, že zbraň je označena na rámu nebo hlavni značením 5,56×45 což znamená, že je u ní bezpečné používat oba druhy munice; je potřeba také dodat, že každá zbraň je po vyrobení označena a vyzkoušena tormentační zkouškou, při které se používají náboje s výkonem cca 125% normovaného náboje, což je v tomto případě za hranicí výkonu vojenských nábojů 5,56×45; zajímavé také je, že se liší hodnoty maximálního přípustného tlaku pro náboj .223 deklarovaného asociací SAAMI a v Evropě známější organizací C.I.P., první deklaruje tlak 60.000psi = 414MPa a druhá 62366psi = 430MPa)

Stoupání hlavně

Náboj ráže .223 Rem je možné osadit velkým rozsahem střel. Od velmi krátkých střel 35gr (2,3g) po dlouhé terčové střely 90gr (5,8g) VLD (very low drag – velmi nízký odpor). Bohužel je ale potřeba dodržet pro daný typ střely potřebné stoupání drážek v hlavni. Pro nejlehčí střely a maximální rychlost je vhodné stoupání 1:14“. Mnohem variabilnější je ovšem stoupání 1:12“, které dovoluje střelbu populárními terčovými střelami o váze 60-64gr (3,9-4,1g). (pozn. bohužel pro vojenské střelivo typ M855 o váze 62gr – 4g je potřeba stoupání minimálně 1:9“, protože tento typ střela je stejně dlouhý jako obvyklé 70gr/4,5g komerční střely; z toho také vyplývá, že nezávisí tak úplně na váze střely, ale spíše na délce, kterou se dotýká drážek vývrtu). U normálních střel s olověným jádrem dostačuje stoupání 1:9“ střelbě střelami až do váhy 73gr (4,7g). (pozn. ale je dobré si tuto hodnotu ověřit na konkrétní zbraní, stoupání 1:9“ může „utočit“ i těžší střely např. 75gr (4,9g), dokud střely nelátají do terče naplocho je možné zkoušet vyšší gramáže). Vzhledem k tomu, že většina střelců používajících ráži .223 Rem preferuje střely o rozsahu 50-73gr (3,2-4,7g) dá se říci, že univerzálně použitelné stoupání je 1:9“, pokud ovšem nejste soutěžní střelec, který potřebuje těžší střely.
Pro střelbu na velmi velké vzdálenosti jsou vhodné dlouhé střely s vysokým BC (Balllistic coefficient – balistický koeficient), protože velmi dobře odolávají vlivu větru (snos). Pro použití střel o hmotnosti 77gr (5,0g) a 80gr (5,2g), které vyrábí například Sierra nebo Berger je potřeba stoupání minimálně 1:8“. Pro nové střely o váze 90gr (5,8g) je doporučeno stoupání 1:6,5“ ale funguje obvykle i 1:7“.
A jaké stoupání je teda nejvhodnější? Pro lov škodné lehkými střelami doporučujeme 1:12“. Toto stoupání dosahuje vyšších rychlostí snižuje otáčky střely a minimalizuje tak riziko poškození pláště střely při vysokých otáčkách (pozn. vystřelením lehké střely z „nadupaného“ náboje ze zbraně s vysokým stoupáním může také znamenat defakto zmizení střely během letu, protože střela se vysokými otáčkami doslova roztrhne odstředivou silou, která působí na její plášť). Pro všeobecné použití je vhodné stoupání 1:8“, které umožňuje střílet vynikající střely 77gr (5,0g) a 80 (5,2g) gr fy Sierra a většinu typů armádní munice. Pro vybrané případy terčové střelby střelami 90gr (5,8g) VLD je nejlepší stoupání 1:7“ a vyšší.

Stoupání drážek hlavně 1:14″ 1:12″ 1:9″ 1:8″ 1:7″ nebo 1:6,5″
Maximální váha střely 55gr FB 65gr FB 73gr BT 80gr BT 90gr VLD

FB – flat base; BT – boat tail (zkosený konec); VLD – very low drag (velmi nízký odpor)

Přebíjení náboje .223 Remington

Základní rady pro přebíjení

Pro náboj .223 Rem nejsou potřeba žádné speciální triky. Využijte ty samé postupy jako u přebíjení jakýchkoliv ráží se středovým zápalem. U všech nábojnic kromě značky Lapua vám doporučujme vyčištění zátravky vhodným nástrojem. Pro sportovní účely rozdělte nábojnice podle váhy. Zakraťte nábojnice na stejnou délku a upravte krček nábojnice zevnitř i zvenku vhodnými nástroji (odhranění).

Přebíjení pro zbraně typu AR-15 a ostatní samonabíjecí zbraně s odběrem plynů
Zbraně typu AR-15 jsou díky většímu počtu uzamykacích zubů a rychlému cyklu zamykání/odemykání více citlivé na tlak spalin než obyčejné opakovací kulovnice. Při vysokém tlaku plynů také hrozí více možnost opakovaného výstřelu bez stisknutí spouště (tzv. Slam-fire). Z tohoto důvodu vydala firma Sierra také zvláštní přebíjení manuál pro zbraně typu AR15 v ráži .223 Rem a 5,56×45. Doporučujeme vám také snížit základní navážky o minimálně 0,7gr (0,045g) pro tyto zbraně oproti hodnotám pro opakovací pušky a nikdy nepřekračovat hodnoty doporučené výrobcem prachu. Manuály jsou ke stažení na odkazech viz níže.

Přebíjecí data pro opakovací zbraně http://accurateshooter.net/Downloads/sierra223rembolt.pdf

Přebíjecí data pro samonabíjecí zbraně http://accurateshooter.net/Downloads/sierra223ar.pdf

V případě použití opakovacích zbraní a použití středních navážek je možné několikrát formátovat pouze krček nábojnice (prodlouží se tak její životnost) a pouze občas zformátovat celou nábojnici (pozn. takto zformátované nábojnice by se neměly používat v jiné z zbrani než ze které byly předtím vystřeleny). V případě zbraní typu AR-15 silně doporučujeme pokaždé zformátování celé délky nábojnice. Při použití kvalitních matric nejsou tímto nábojnice poškozovány a nesnižuje se jejich životnost. (pozn. výrobci matric nabízejí obvykle několik typů matric, které umožňují zformátování na specifikaci daného náboje, nebo na doporučené minimum tzv. small base matrice, ty také zaručují bezproblémovou samonabíjecí funkci zbraně. Každou takto zformátovanou nábojnici doporučujeme zkontrolovat v kalibru pro příslušnou ráži).

Je také velmi důležité odstranit zakrimpování zápalky, pokud ho nábojnice obsahuje. Existují dvě metody odstranění krimpu. První je vystružení a druhým postupem je roztažení (swage). Na obě metody existují vhodné nástroje od několika výrobců (pozn. i v ČR se můžeme setkat s vojenskými nábojnicemi, které mají zakrimpovanou zápalku. Použitá zápalka jde bez problémů odstranit, ale zatlačení nové zápalky je na těchto nábojnicích obtížné ne-li nemožné dokud se vhodným nástrojem neodstraní otřep vzniklý jejich zakrimpováním v průběhu výrobního procesu).

Komponenty pro náboj .223 Remington – nábojnice, prachy a zápalky

Nábojnice – nové nebo vystřelené
K dosažení nejvyšší přesnosti náboje .223 Rem potřebujete kvalitní nábojnice. Mezi mnoha výrobci nábojnic .223 Rem/5,56×45 vyniká zejména značka Lapua, u které jsme zjistili nejvyšší jednotnost nábojnic. Pokud se podíváte na tabulku viz níže uvidíte, že nové nábojnice Lapua prokazují nejmenší odchylky ve váze ze všech značek, i přesto, že jsme vážili 100ks nábojnic oproti 50ks u jiných značek.

Výrobce Průměrná hmotnost (počet ks) Maximální rozdíl Standardní rozdíl
Lapua 93,35 (100) 1,2 gr 0,31 gr
Hornady 93,88 (50) 1,7 gr 0,43 gr
Federal 96,28 (50) 2,3 gr 0,75 gr
Lake City 2004 92,97 (50) 2,5 gr 0,61 gr
WCC 1999 95,50 (50) 2,9 gr 0,74 gr
IMG 95,42 (25) 3,1 gr 0,88 gr
PMP 104,50 (20) 3,9 gr 0,93 gr
Remington 92,33 (50) 4,9 gr 0,85 gr
Winchester 93,91 (44) 6,5 gr 0,96 gr

Značka Lapua je dražší, ale umožňuje více přebití (žíhaný krček nábojnic, více než 12x přebití). Nábojnice Lapua mají také těsnější lůžka zápalek a umožňují tak použití větších navážek s vyššími tlaky, které vydrží zápalky lépe než u ostatních značek nábojnic. Dobrá je také značka Lake City, která má největší vnitřní objem 30,6gr H2O a také značka Winchester, která je favoritem pro mnoho střelců s velmi výkonnou municí. Také značka Hornady má velmi dobrou stálost kvality výroby.
Přestože je jasné, že náboj .223 Rem může využít možností super kvalitní značky Lapua tak i levnější nábojnice mohou poskytnout velmi přesné střelivo, jen je nutné je alespoň rozdělit podle váhy, ale nemůžete od nich očekávat takovou životnost jako od značky Lapua.

Z pohledu přebíjení je potřeba zmínit velké rozdíly ve vnitřním objemu nábojnic, které mohou činit až 2,6gr H2O. Proto nemůžete předpokládat, že vaše oblíbená skladba náboje bude fungovat při změně nábojnice za jinou. Je potřeba provést nové otestování. Proto jakmile získáte novou várku nábojnic proveďte změření vnitřního objemu H2O alespoň u 5ks nábojnic a porovnejte tuto hodnotu se stávajícími nábojnicemi. Možná bude potřeba přidat nebo ubrat navážku pro udržení požadované rychlosti. Nebo, pokud jste již na maximální úrovni tlaku, budete muset snížit navážku pokud má vaše nová nábojnice menší vnitřní objem.

Nábojnice .223 Rem – hmotnost vs. vnitřní objem

Výrobce Hmotnost nábojnice (gr) Vnitřní objem (H2O gr)
Lake City 06 92,0 30,6
WCC99 95,5 30,5
Sellier and Bellot 92,3 30,5
Remington 92,3 30,4
PMC 93,5 30,4
Hirtenberger 93,7 30,4
Lake City 04 93,0 30,4
Federal 96,3 30,2
Hornady 93,9 30,1
IMG 95,4 30,1
Lapua (nová verze) 93,4 30,1
Winchester 93,9 30,1
Olympic 97,4 30,0
Radway Arsenal 96,1 30,0
PMP 104,5 29,9
FNM 93-1 97,3 29,8
Lapua (stará verze) 104,0 28,0

Střelné prachy

Ráže .223 Rem je velmi nenáročná na přebíjení. Dosahuje velmi dobrých výsledků s velkým rozsahem použitých střelných prachů, ať už se jedná o trubičkové prachy nebo kuličkové (granule). Když se zeptáte několika střelců, dostanete asi několik různých odpovědí jaký prach je nejvhodnější. Pro lehčí střely je vhodný prach H335 a také N133, který dosahuje výjimečné přesnosti. Pro střely 55 a 60gr je vhodný prach Benchmark, TAC, H4895 a AA2015. Pro těžší střely 69 a 77gr doporučuje fy Sierra prach VV N540 a N140. Pro nejtěžší střely v rozmezí 80-90gr je dobrou volbou prach Reloader 15, VV N540, N550 a Varget. Ale existují i univerzální prachy pro všechny typy střel jako například H4895, AA 2015 a TAC. Pokud přebíjíte na víceoperačním lisu tak jsou vhodné prachy H335, BLC-2 a TAC (pozn. zde uvedené prachy jsou dostupné především na území USA, v ČR nejsou tak rozšířené, ale je možné říci, ze i s běžně dostupnými prachy Lovex, Vectan, dosáhnete uspokojivých výsledků).

Hmotnost střely 30-50gr 50-60gr 60-70gr 70-80gr
Doporučené prachy H335, N133, RL10X AA2015, Benchmark, H355, H4895, TAC AA2250, N540, Varget Varget, Reloader 15, N140, N550

Zápalky

Náboj .223 Rem používá zápalky s označením small rifle – SR (malá puška). U opakovacích zbraní fungují velmi dobře zápalky známých značek: CCI, Federal, Remington, Winchester. Např. zápalky Rem 7 ½ fungují dobře s oběma typy prachů.

Pro použití v samonabíjecích puškách typu AR-15 doporučujeme použití zápalek CCI a Remington. Tyto zápalky jsou tvrdší a mají vetší odolnost proti propíchnutí. Tento typ zbraní má také volně plovoucí zápalníky, takže hrozí větší riziko samovolného odpálení (pozn. možná je dobré upozornit, majitelé zbraní AR-15 to určitě ví, že po ručním cyklování se závěrem jsou na zápalkách vyhozených nábojnic patrné drobné nápichy způsobené právě volně plovoucím zápalníkem, proto je vhodné použít zápalky s tvrdším dnem). Například poslední zápalky Winchester WRS jsou výrazně měkčí a je snadnější je propíchnout než u značek CCI a Remington. Sportovní střelci v USA preferují zápalky Rem 7 ½ (cca 33%), následují zápalky CCI (typy CCI BR4, CCI400 a CCI450; cca 26%). Pouze 10% střelců používá zápalky Federal (205M nebo 205).
Pro maximální ochranu proti propíchnutí zápalky a nechtěnému odpálení CCI také nabízí vojenské zápalky s velmi tvrdým kalíškem a sníženou citlivostí (http://www.cci-ammunition.com/products/primers/primers.aspx?id=30). Tyto zápalky fungují perfektně i ve zbraních, které nemají na zápalníku vratnou pružinu.

Střely

Střely používané v nábojích .223 Rem mají průměr .224in. Výběr různých typů střel v tomto rozměru je obrovský a může mu konkurovat pouze výběr střel pro kalibr .30in. Na jednom konci můžete nalézt velmi lehké tříštivé střely, které se doslova rozpadnou po dopadu na zem, ale vydrží vysoké rychlosti i otáčky. V tomto rozsahu střel existují 36gr (2,3g) střely fy Barnes tzv. „granáty na škodnou“ s kompozicovým jádrem a 40gr (2,6g) střely V-Max a BlitzKing. Tyto střely dobře fungují na různou škodnou. Podívejte se například na toto video ukazující co dokáže střela dopadající rychlostí 1300 m/s na jednu kuličku hroznu. Nové typy střel s dutinkou ve špičce zůstávají kompaktní i za velmi vysokých rychlostí, ale explosivně fragmentují po dopadu, doslova vypaří ze světa např. veverky nebo psouny (prairie dog). Tyto střely po dopadu doslova vybuchují a nevytváří ani u těl větších zvířat žádný výstupní otvor nebo jen velmi malý.
Jako standardní lovecké střely nabízí např. fy Sierra 65gr (4,2g) typ GameKing, Nosler jejich typ Partition 60gr (3,9g) a Barnes má svůj Triple-Shock X-Bullet 53,62 a 70gr (3,4, 4,0 a 4,5g). Typ 70gr má dobrou průraznost na středně velké zvěři, ale vyžaduje zbraň se stoupáním 1:9“ nebo větším.

Sportovní střely pro krátkou vzdálenost

Pro soutěže na krátkou vzdálenost (100-300 yardů) lze najít mnoho střel o hmotnosti 50-53gr (3,2-3,4g) vyráběných sériově. Např. typ Sierra 52gr BTMK je velmi populární mezi střelci. V USA existují i malosérioví výrobci těchto střel. Také střely Berger v rozsahu 50-65gr jsou výborné. Díky velkému rozsahu nabízených střel si defakto můžete vybrat balistický koeficient jaký potřebujete. A střely Berger jsou v těchto hmotnostech vhodné i k lovu, jsou tedy více univerzální.

Sportovní střely pro střední vzdálenost

Střely pro střední vzdálenost (300-600 yardů) jsou dostupné střely v rozsahu 68-80gr (4,4-5,2g) viz. přiložené obrázky. Vyzkoušejte třeba 69gr Lapua Scenar (.321 BC), 75gr A-Max (.435 BC) a nebo Bergery 75gr VLD (.447 BC). Někteří dokonce říkají: „Neříkejte nikomu o 75gr střelách A-Max. Jsou cenově dostupné a střílí se s nimi perfektně“.

Sportovní střely pro velké vzdálenosti

Základem pro vzdálenosti nad 600 yardů jsou střely 77gr (5,0g) a 80gr (5,2g) Sierra MatchKing. Velmi dobré jsou však také 80gr A-Max a 75gr a 80gr Berger Match VLD. Pokud střílíte se stoupáním 1:8“ na dlouhou vzdálenost měli byste vyzkoušet všechny typy a zjistit, která střela funguje nejlépe ve vaší hlavni. Od roku 2006 jsou dostupné také střely 90gr, ale nejsou známé žádné poznatky ohledně jejich vlastností, protože vyžadují velmi rychlé stoupání (1:6,5“ je doporučené) a už 80gr střely fungují velmi dobře.

Střelivo v ráži .223 Remington

Je mnoho výrobců tohoto typu střeliva, v rozsahu od 35gr do 80gr. Pro sportovní účely doporučujeme zejména značky Blacl Hills, Federal Gold Medal Match a Lapua – náboje se střelami 55gr FMJ, 55gr Sp nebo 70gr HPBT sportovní střely (pozn. střelivo Black Hills není v ČR běžně dostupné, ale i ostatní značky jako Remington, Hornady a tuzemský výrobce Sellier and Bellot nabízí kvalitní sportovní střelivo).

Střela 36gr Varmint Granade 40gr V-Max 50gr V-Max 52gr HP Match 55gr SP 60gr Nosler 60gr V-Max
Rychlost 1143 m/s 1097 m/s 1006 m/s 990 m/s 975 m/s 945 m/s 945 m/s

Rychlosti střel v závislosti na délce hlavně můžete také porovnat na této webové stránce
http://ballisticsbytheinch.com/223rifle.html
Jsou zde uvedeny všechny běžně používané pistolové a revolverové ráže včetně několika puškových ráží.