Návod k použití – samonabíjecí puška AR-15 (M4)

(Owner's manual AR-15 rifle / User manual AR-15 rifle)

(autor článku: weby výrobců pušek typu AR-15 / Překlad: LittleBoby)

3. 1. 2021

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED NABITÍM A STŘELBOU S TOUTO ZBRANÍ. POSTUPUJTE PODLE VŠECH POKYNŮ PRO SPRÁVNOU MANIPULACI A BEZPEČNÉ POUŽITÍ TÉTO ZBRANĚ!

Detail

VYVARUJTE SE NEBEZPEČNÉ MANIPULACE!
VAROVÁNÍ! POKUD JE SE ZBRANÍ ZACHÁZENO NEZODPOVĚDNĚ NEBO NESPRÁVNĚ MŮŽE DOJÍT K NECHTĚNÉMU VÝSTŘELU, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ, SMRT NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.
VAROVÁNÍ! TATO ZBRAŇ MŮŽE PŘI PÁDU NEBO SILNÉM OTŘESU SE ZASUNUTÝM ZÁSOBNÍKEM NABÍT NÁBOJ DO KOMORY POKUD JE ZÁVĚR ZACHYCENÝ V ZADNÍ POLOZE.
VAROVÁNÍ! UJISTĚTE SE, ŽE V NOSIČI ZÁVORNÍKU JE ZASUNUTÝ ČEP ROTACE ZÁVORNÍKU. POKUD NENÍ TAK MŮŽE ZBRAŇ STÁLE VYSTŘELIT A VYBUCHNOUT!
VAROVÁNÍ! POKUD JE HLAVEŇ ZAPLNĚNÁ VODOU NESTŘÍLEJTE. ZRAŇ MŮŽE VYBUCHNOUT!
UPOZORNĚNÍ! POUŽÍVEJTE POUZE ČISTÉ, SUCHÉ, VYSOCE KVALITNÍ TOVÁRNÍ STŘELIVO, KTERÉ JE VHODNÉ PRO RÁŽI VAŠÍ ZBRANĚ. VÝROBCE NEDOPORUČUJE POUŽITÍ STROJOVĚ NEBO RUČNÉ PŘEBÍJENÉHO STŘELIVA PROTOŽE MŮŽE POŠKODIT VAŠI ZBRAŇ.
UPOZORNĚNÍ! POKUD PUŠKA PŘESTANE STŘÍLET (SELHAČ) S NÁBOJEM V KOMOŘE A HORKOU HLAVNÍ VYJMĚTE RYCHLE NÁBOJ! NICMÉNĚ POKUD JEJ NEMŮŽETE VYJMOUT DO 10 VTEŘIN, VYTÁHNĚTE ZÁSOBNÍK A POČKETE 15 MINUT SE ZBRANÍ NAMÍŘENOU DO BEZPEČNÉHO PROSTORU TAK ABY NEDOŠLO K VAŠEMU ZRANĚNÍ PŘI TZV. „UPEČENÍ“ NÁBOJE (NÁBOJ DETONUJE DÍKY TEPLU Z HLAVNĚ). VŽDY MĚJTE SVŮJ OBLIČEJ MIMO VÝHOZNÍ OKÉNKO BĚHEM VYPRAZDŇOVÁNÍ HORKÉ KOMORY ZBRANĚ.
UPOZORNĚNÍ! POKUD SE ZÁVĚR NEOTEVŘE A VY JEJ ZKUSÍTE OTEVŘÍT NÁRAZEM PAŽBOU O ZEM PŘI SOUČASNÉM TÁHNUTÍ ZA NATAHOVACÍ PÁKU, UJISTĚTE SE, ŽE PŘI TOM NEMÍŘÍ HLAVEŃ NA VÁS! PŘEPNĚTE POJISTKU DO POLOHY ZAJIŠTĚNO.
UPOZORNĚNÍ! POKUD USLYŠÍTE ZNATELNĚ JINÝ ZVUK NEBO MÁ ZBRAŇ JINÝ ZPĚTNÝ RÁZ, PŘESTAŇTE IHNED STŘÍLET! OBĚ VĚCI MOHOU ZNAMENAT NEKOMPLETNÍ VYHOŘENÍ STŘELNÉHO PRACHU A/NEBO STŘELU UVÍZNUTOU V HLAVNI.

POSTUPUJTE PODLE VŠECH POKYNŮ SPRÁVNÉ MANIPULACE A BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ TÉTO ZBRANĚ!
VŽDY ZACHÁZEJTE s vaší zbraní jako by byla nabitá.
NIKDY NEMIŘTE s vaší zbraní na to, na co nechcete střílet.
SEZNAMTE SE S CÍLEM a s tím co je za ním.
POUŽÍVEJTE OCHRANU UŠÍ A ZRAKU při střelbě.
NEDOTÝKEJTE se spouště, dokud nejste připraveni ke střelbě.
NESPOLÉHEJTE na pojistku zbraně – měla by být brána jako doplněk k bezpečné manipulaci se zbraní.
NIKDY NEPONECHÁVEJTE nabitou zbraň bez dozoru.
POUŽÍVEJTE POUZE STŘELIVO navržené pro vaši zbraň. Pokud použijete střelivo neodpovídající kalibru vaší zbraně může dojít ke zranění nebo smrti.
POUŽÍVEJTE POUZE KVALITNÍ továrně vyrobené střelivo v dobrém stavu. Použití zrezlého, lakovaného, poškozeného, ručně přebitého nebo s nábojnicí z oceli nebo hliníku ruší záruku a může způsobit zranění nebo smrt.
UJISTĚTE SE ŽE VAŠE ZBRAŇ není nabitá a závěr je otevřený před jejím předáním jiné osobě.
NEMANIPULUJTE SE ZBRANÍ, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
NEDOVOLTE OSTATNÍM manipulovat nebo střílet s vaší zbraní, pokud nečetli pokyny pro bezpečnou manipulaci v tomto návodu k použití.
ZŮČASTNĚTE SE kurzu bezpečného používání zbraně!

OBSAH

 1. O VAŠÍ PUŠCE AR-15
 2. FUNKCE PUŠKY A UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ
 3. SEZNÁMENÍ S VAŠÍ PUŠKOU
 4. KONTROLA BEZPEČNOSTI NA STŘELNICI – PŘED STŘELBOU!
 5. NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU
 6. PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ
 7. NABITÍ NÁBOJE Z POLOHY OTEVŘENÉHO ZÁVĚRU
 8. NABITÍ NÁBOJE Z POLOHY ZAVŘENÉHO ZÁVĚRU
 9. STŘELBA S PUŠKOU
 10. POKUD PUŠKA NEVYSTŘELÍ – OKAMŽITÉ ČINNOSTI
 11. POKUD PUŠKA NEVYSTŘELÍ – NÁSLEDNÉ ČINNOSTI
 12. POSTUP ZABĚHNUTÍ VÝVRTU (BREAK-IN)
 13. NASTAVENÍ MÍŘIDEL
 14. HLEDÍ S DVOJITÝM DIOPTREM
 15. POSTUP PRO NASTAVENÍ MÍŘIDEL NA 25 METRŮ
 16. ROZBORKA PUŠKY, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 17. ROZBORKA ZÁSOBNÍKU A JEHO ČIŠTĚNÍ
 18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

O VAŠÍ PUŠCE AR-15

 • Pušky typu AR-15 se vyrábějí v široké škále ráží. Ujistěte se, že ve vaší zbrani používáte pouze typ střeliva vyznačeného na hlavni vaší zbraně. Pušky typu AR-15 jsou lehké pracující na principu přímého odběru plynů pro pohon závěru, chlazené vzduchem se zásobováním střelivem z vyměnitelného zásobníku. Pušky pracují v samonabíjecím režimu (tzn. po každém stisknutí spouště dojde k výstřelu až do vyprázdnění zásobníku).
 • U všech modelů se dá horní (upper) a spodní (lower) část rámu zbraně snadno oddělit pro jejich vyčištění a kontrolu. Oba tyto díly jsou obvykle vyrobeny obráběním nebo odléváním se slitiny hliníku nebo může být spodní část vyrobena z kompozitu zesíleného karbonovými vlákny.
 • Většina pušek AR-15 je vybavena stranově a výškově seřiditelným hledím a výškově seřiditelnou muškou. Některé modely jsou vybaveny pouze integrovanou weaver lištou pro možnost montáže širokého spektra mířidel (kolimátory, puškohledy apod.) a nejsou z výroby vybaveny žádnými mířidly.
 • Hlavně pušek AR-15 jsou vyráběné obvykle z chrom-molybdenových ocelí s vnitřní úpravou povrchu vývrtu chromováním nebo nitridací. Obvykle pravotočivý vývrt obsahuje 5 nebo šest drážek. Hlavně mají stoupání od 1:12 do 1:6,5. Stoupání je vždy vyznačeno na vaší hlavni.
 • Pušky se dodávají s nastavitelnou pažbou typu commercial nebo mil-spec.
 • Většina předpažbí je opatřeno drážkami a otvory pro snadnější ochlazování hlavně. Standardní plastové předpažbí M4 je vybaveno kovovým tepelným štítem pro ochranu plastu proti žáru hlavně.
 • Všechny modely jsou vybavené vyměnitelnou pistolovou pažbičkou a vyměnitelným zásobníkem. Standardní kapacita zásobníku je 30 ran (v závislosti na legislativě platné v dané zemi) ale je možné použít široký výběr zásobníků s kapacitou od 5 do 40 ran včetně bubnových zásobníku.

FUNKCE PUŠKY A UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

SEZNÁMENÍ S VAŠÍ PUŠKOU

POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ PRO PŘÍPRAVU PUŠKY.
VŽDY SE SVOU ZBRANÍ ZACHÁZEJTE JAKO BY BYLA NABITÁ!

MIŘTE ZBRANÍ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!
Umístěte páčku pojistky do polohy SAFE (ZAJIŠTĚNO).
POZNÁMKA: Pokud není zbraň natažená, nejde páčku přesunout do polohy SAFE.
POZNÁMKA: Značení pojistky jsou zobrazena na Obr. 1 pro snadné rozpoznání. Obr. 1POZNÁMKA: Pro značení pojistky na tělech rámu z kompozitu se spíše používají ikony než slova FIRE /SAFE

1. Pro zajištění závěru v zadní poloze zatáhněte za natahovací páku (A – Obr. 2). Současně stiskněte výstupek na spodní části záchytu závěru (B – Obr. 2) a pomalu uvolněte natahovací páku, dokud se závěr nezachytí na záchytu. Následně zatlačte natahovací páku do výchozí polohy.

Pokud jste to již neudělali tak můžete nyní přesunout páčku pojistky do polohy SAFE (tak jak je zobrazeno na Obr. 1).

2. Vyjměte bezpečnostní komorovou vlaječku (Obr. 3).

POZNÁMKA: Bezpečnostní komorová vlaječka by měla zůstat v komoře, pokud se zbraň nepoužívá nebo se skladuje.

Podívejte se do komory a výchozového okénka abyste se ujistili že ve zbrani není žádný náboj (Obr. 4).

Poznámka: Ujistěte se také, že ve zbrani není zasunutý zásobník.

Jakmile se ujistíte, že je komora zbraně prázdná a páčka pojistky je v poloze SAFE můžete stisknout tlačítko záchytu závěru v horní části, nebo zatáhnout za natahovací páku a uvolnit tak závěr do přední polohy.

PUŠKA JE NYNÍ “VYBITÁ”.

4. Pomocí bezpečnostní komorové vlaječky (nebo důlčíku) Obr. 5 vytlačte zadní spojovací čep tak daleko jak to půjde. Potom zatáhněte za hlavu čepu (z pravé strany pušky) a vytáhněte jej až se zastaví (Obr. 5).

5. Zatlačte na přední spojovací čep a vysuňte jej do maximální polohy (Obr. 6) – potom oddělte horní a spodní část rámu (Obr. 7).

POZNÁMKA: U zbraní s kompozitovou spodní částí rámu je spojovací čep zapuštěný v rámu, takže je potřeba speciální nástroj pro jeho vytlačení z rámu

6. Vytáhněte natahovací páku ven ze zbraně. Sestava závěru se vysune společně s ní (Obr. 8).

Zvedněte sestavu závěru směrem dozadu a nahoru až dokud se nevysune z horní části rámu.

POZNÁMKA: Povšimněte si, jak plynový nadstavec na sestavě závěru pasuje do vybrání v natahovací páce.

7. Pro vyjmutí natahovací páky ji táhněte směrem dozadu dokud se nezastaví. Potom ji zvedněte nahoru čímž se bočí výstupky na páce protáhnout skrz vybrání v horním rámu zbraně (Obr. 9).

POZNÁMKA: U kompozitových rámů zbraně nejsou v rámu zbraně žádná vybrání a natahovací páka se pouze přímo zasunuje do rámu (viz Obr. 9 A)

UPOZORNĚNÍ: Pokud držíte zbraň s rámem z kompozitu svisle tak díky výše uvedenému může dojít k vypadnutí natahovací páky a sestavy závěru a jeho poškození.

8. Protáhněte naolejovaný čistící hadřík skrz hlaveň. Vždy táhněte čistící tyč směrem od komory do hlavně (Obr. 10).

9. Protáhněte suchý hadřík skrz hlaveň (opět vždy směrem od komory k hlavni).

10. Vizuálně zkontrolujte hlaveň abyste se ujistili, že v hlavni nejsou nečistoty ani jiné překážky.

11. Pro složení zbraně postupujte podle předcházejících kroků (1-7) v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Když znovu instalujete natahovací páku nezapomeňte, že výčnělky na páce musí zapadnout do odpovídajících vybrání v horním rámu zbraně. (Obr. 11).

Nezapomeňte: U zbraní s kompozitovým rámem se natahovací páka vysouvá přímo z rámu zbraně. Nemá výčnělky jako u verzí s hliníkovým rámem zbraně.

POZNÁMKA: Pokud instalujete zpětně sestavu závěru musí být závorník vytažený zcela dopředu před jeho zasunutím do horního rámu zbraně (Obr. 12).

Sestavu závěru je potom možné znovu zasunout do horního rámu. Plynový nadstavec musí zapadnout do vybrání v natahovací páce. Potom lze sestavu závěru a páky zasunout do horního rámu zbraně (Obr. 13).

Po zkompletování horního rámu zbraně je možné jej spojit pomocí čepů se spodním rámem.

POZNÁMKA: Když spojujete horní a spodní rám zbraně mělo by být kladívko v natažené poloze (dole – Obr. 14) a pojistka v poloze SAFE.

12. Zatáhněte za natahovací páku a vložte do komory bezpečnostní komorovou vlaječku. Potom povolte natahovací páku a sestavu závěru směrem dopředu a zasuňte natahovací páku do přední polohy.

VAŠE PUŠKA JE NYNÍ PŘIPRAVENA PRO NÁVŠTĚVU STŘELNICE.

KONTROLA BEZPEČNOSTI NA STŘELNICI – PŘED STŘELBOU!

KONTROLA FUNKCE POJISTKY: Proveďte kontrolu funkčnosti pojistky abyste se ujistili, že funguje správně.

VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE PUŠKA SE KTEROU MANIPULUJETE JE NABITÁ A MIŘTE S NÍ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU! KDYŽ PROVÁDÍTE TUTO KONTROLU BEZPEČNOSTI, UJISTĚTE SE, ŽE VE ZBRANÍ NENÍ ZASUNUTÝ ZÁSOBNÍK.

 1. Zatáhněte za natahovací páku směrem dozadu, vyjměte bezpečnostní vlaječku a uvolněte natahovací páku. Přepněte páčku pojistky do polohy SAFE. Stiskněte spoušť. KLADÍVKO SE NESMÍ UVOLNIT.
 2. Přepněte páčku pojistky do polohy FIRE a nasměrujte zbraň do bezpečného prostoru a stiskněte spoušť. KLADÍVKO SE MUSÍ UVOLNIT.
 3. Držte spoušť stlačenou a zatáhněte natahovací páku směrem dozadu. Potom pomalu plynule bez zastavení, dokud nebude spoušť zcela v přední poloze. MĚLI BYSTE SLYŠET A CÍTIT CVAKNUTÍ A KLADÍVKO SE NESMÍ UVOLNIT.
 4. Zopakujte přesunutí páčky do polohy FIRE pětkrát (bod 2 viz výše). Zbraň nesmí mít závadu ani v jednom z pokusů.

VAROVÁNÍ: POKUD VAŠE ZBRAŇ SELŽE V JAKÉMKOLIV Z TĚCHTO UVEDENÝCH ČTYŘ TESTŮ ZKONTAKTUJTE VÝROBCE NEBO PRODEJCE PRO TECHNICKOU PODPORU.

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

 1. POUŽÍVEJTE POUZE KVALITNÍ STŘELIVO, KTERÉ ODPOVÍDÁ RÁŽI VAŠÍ ZBRANĚ VYZNAČENÉ NA HLAVNI VAŠÍ PUŠKY. Doporučujeme použití střeliva s mosaznou nábojnicí.
 2. Vložte náboj mezi vývodky zásobníku se střelou směrem dopředu. Zatlačte na náboj směrem dolů, dokud se nezachytí uvnitř zásobníku (tak jak je zobrazeno šipka A – Obr. 15).
 3. Potom lehce zasuňte náboj dozadu tak aby se dotýkal zadní stěny zásobníku (šipka B – Obr. 15). Umístěte další náboj na první a zopakujte postup v bodu 2 a 3 dokud není v zásobníku požadovaný počet nábojů (Obr. 16).

UPOZORNĚNÍ! NEPOUŽÍVEJTE STŘELIVO, KTERÉ JE PROHNUTÉ, POŠKRÁBANÉ, ZREZLÉ NEBO JINAK POŠKOZENÉ.
UPOZORNĚNÍ! NENABÍJEJTE OSTRÉ NÁBOJE DO ZÁSOBNÍKU DOKUD NEJSTE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

POZNÁMKA: Zásobníky pušek typu AR15/M16 mohou mít různou kapacitu od 5 do 100 nábojů – ale všechny fungují na stejném principu. Nesnažte se do zásobníku nabít více nábojů, než je jeho udaná kapacita.
Všimněte si také že zásobníky pro náboje ráže .223/5.56 je možné použít také pro střelivo ráže .300 Blackout ve zbraních komorovaných a označených pro tuto ráži. Vždy se proto ujistěte, že střelivo, které je v zásobníku odpovídá typu ráže vyznačené na hlavni vaší zbraně.

PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ

VŽDY PROCVIČUJTE BEZPEČNOU MANIPULACI S VAŠÍ ZBRANÍ! VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE VAŠE ZBRAŇ JE NABITÁ!
VŽDY PŘI STŘELBĚ POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ A SLUCHU PRO VAŠI BEZPEČNOST!
Zatáhněte za natahovací páku směrem dozadu a zajistěte závěr v zadní poloze stisknutím spodního výstupku na záchytu závěru. Zasuňte natahovací páku zpět do horního rámu zbraně tak aby se západky na páce zachytili do rámu. Přepněte páčku pojistky do polohy SAFE.

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

Zasuňte zásobník do zásobníkové šachty, dokud záchyt zásobníku nedrží zásobník na místě (Obr. 18).

Abyste se ujistili, že zásobník je správně zasunutý do zásobníkové šachty klepněte dlaní ruky na spodní část zásobníku (Obr. 18 A).

NABITÍ NÁBOJE Z POLOHY OTEVŘENÉHO ZÁVĚRU

Se zasunutým zásobníkem stiskněte horní část záchytu závěru (Obr. 19). Pružina by měla zasunout závěr směrem dopředu – a nabít náboj ze zásobníku. Nebo můžete zatáhnout za natahovací páku a pak ji uvolnit. Opět dojde k uvolnění závěru a nabití náboje.
Potom klepněte rukou na tlačítko dorazu závěru abyste se ujistili, že je závěr správně uzamčený (Obr. 20).

NABITÍ NÁBOJE Z POLOHY ZAVŘENÉHO ZÁVĚRU

DRŽTE VAŠE PRSTY MIMO SPOUŠŤ DOKUD NEJSTE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

 1. Zasuňte naplněný zásobník do zásobníkové šachty, dokud nezůstane zachycený na záchytu zásobníku. Klepněte rukou na spodní část zásobníku, abyste se ujistili, že je správně zasunutý.
 2. Zatáhněte za natahovací páku až do zadní polohy (Obr. 21).
 3. Uvolněte natahovací páku. Nikdy nedržte ruku na páce při jejím pohybu dopředu. Natahovací páka a sestava závěru by se zcela samovolně měla působením pružiny zasunout směrem dopředu a nabít náboj ze zásobníku (Obr. 22).
 4. Potom klepněte rukou na tlačítko dorazu závěru abyste se ujistili, že je závěr správně uzamčený (Obr. 23). Nyní přesuňte páčku pojistky do polohy SAFE.
Puška je nyní nabitá s nábojem v komoře, páčka pojistky by měla být v poloze SAFE (zajištěno).

STŘELBA S PUŠKOU

UPOZORNĚNÍ! VŽDY MIŘTE ZBRANÍ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

Pro střelbu s puškou:

 1. Zamiřte na cíl.
 2. Přesuňte páčku pojistky z polohy SAFE do FIRE (Obr. 24).
 3. Stiskněte spoušť – následně uvolněte spoušť.
 4. Puška vyhodí prázdnou nábojnici a nabije nový náboj a připraví se na další výstřel. Toto se nazývá samonabíjecí režim. Po každém stisknutí spouště dojde k výstřelu a nabití dalšího náboje až do vyprázdnění zásobníku.
POZNÁMKA: Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycený v zadní poloze. Nyní můžete stisknout záchyt zásobníku pro vysunutí prázdného zásobníku*, vložte naplněný zásobník, stlačte záchyt závěru a nový náboj se automaticky podá do komory v přípravě na nový výstřel.
Pokud ukončíte střelbu před vyprázdněním celého zásobníku:

 1. Přesuňte páčky pojistky do polohy SAFE
 2. Vyjměte zásobník.
 3. Zachyťte závěr v zadní poloze (pro vytažení náboje z komory).
 4. Vizuálně zkontrolujte komoru pro ujištění se, že je prázdná.

*U modelů pušek schválených v Kalifornii musíte použít bezpečnostní vlaječku – nástroj – pro uvolnění prázdného zásobníku ze zásobníkové šachty (Obr. 25).

POKUD PUŠKA NEVYSTŘELÍ – OKAMŽITÉ ČINNOSTI

POKUD PUŠKA NEVYSTŘELÍ PŘI STISKNUTÍ SPOUŠTĚ…

 1. Držte pušku namířenou bezpečným směrem po dobu 30 vteřin.
 2. Vyjměte zásobník.
 3. Zajistěte závěr v zadní poloze (povšimněte si, jestli byl z pušky vyhozený nevystřelený náboj).
 4. Přepněte páčku pojistky do polohy SAFE.
 5. Vizuálně zkontrolujte komoru abyste se ujistili, že je prázdná!
  A. Pokud byl ze zbraně při vybíjení vyhozený nevystřelený náboj, zkontrolujte náboj z hlediska možného selhání střeliva (neodpálená zápalka bez otisku nebo s malým otiskem apod.).
  B. Pojdu ze zbraně nebyl při vybíjení vyhozený náboj zasuňte zásobník do zásobníkové šachty až do zajištění záchytem zásobníku. Stiskněte záchyt závěru a pokračujte ve střelbě.

 

POKUD USLYŠÍTE ZNATELNĚ JINÝ ZVUK NEBO MÁ ZBRAŇ JINÝ ZPĚTNÝ RÁZ, PŘESTAŇTE IHNED STŘÍLET! OBĚ VĚCI MOHOU ZNAMENAT NEKOMPLETNÍ VYHOŘENÍ STŘELNÉHO PRACHU A/NEBO STŘELU UVÍZNUTOU V HLAVNI. *

 1. Vyjměte zásobník ze zbraně.
 2. Zajistěte závěr v zadní poloze.
 3. Přepněte páčku pojistky do polohy SAFE a vizuálně zkontrolujte, zda je komora prázdná.
 4. Vizuálně zkontrolujte vývrt hlavně nebo do hlavně zasuňte čistící tyčku abyste se ujistili, že ve vývrtu není uvíznutá střela.
  * Pokud je v hlavni uvíznutá střela, nepokoušejte se ji vyjmout. Zkontaktujte výrobce nebo dodavatele zbraně nebo odborného puškaře. Při neodborném vyjmutí hrozí poškození hlavně a ztráta záruky.

POKUD PUŠKA NEVYSTŘELÍ – NÁSLEDNÉ ČINNOSTI

VAROVÁNÍ! POKUD PUŠKA PŘESTANE STŘÍLET (SELHAČ) S NÁBOJEM V KOMOŘE A HORKOU HLAVNÍ VYJMĚTE RYCHLE NÁBOJ! NICMÉNĚ POKUD JEJ NEMŮŽETE VYJMOUT DO 10 VTEŘIN, VYTÁHNĚTE ZÁSOBNÍK A POČKETE 15 MINUT SE ZBRANÍ NAMÍŘENOU DO BEZPEČNÉHO PROSTORU TAK ABY NEDOŠLO K VAŠEMU ZRANĚNÍ PŘI TZV. „UPEČENÍ“ NÁBOJE (NÁBOJ DETONUJE DÍKY TEPLU Z HLAVNĚ). VŽDY MĚJTE SVŮJ OBLIČEJ MIMO VÝHOZNÍ OKÉNKO BĚHEM VYPRAZDŇOVÁNÍ HORKÉ KOMORY ZBRANĚ.
Pokud puška stále nevystřelí tak zkontrolujte možné problémy v sekci „Řešení problémů“.

POSTUP ZABĚHNUTÍ VÝVRTU (BREAK-IN)

HLAVNĚ S POCHROMOVANÝMI VÝVRTY
Nejprve protáhněte vývrtem hlavně suchý hadřík pro odstranění zbytků oleje, které tam mohli zůstat z výroby. Postup zaběhnutí hlavně u hlavní s chromovanými vývrty vyžaduje vystřelení minimálně 100 ran kvalitního střeliva s mosaznou nábojnicí podle postupu v návodu k použití v sekci „Rozborka zbraně, čištění a údržba) potom bude vaše zbraň připravena na lov nebo sportovní střelbu.HLAVNĚ Z NEREZOVÉ OCELI
Nejprve protáhněte vývrtem hlavně suchý hadřík pro odstranění zbytků oleje, které tam mohli zůstat z výroby. Vystřelte jednu ránu, potom vyčistěte hlaveň – opakujte tento postup nejméně 5x. Následně vystřelte 5 ran a vyčistěte hlaveň. Potom vystřelte 5 ran a vyčistěte hlaveň a vývrt vaší pušky bude zaběhnutý.

NASTAVENÍ MÍŘIDEL

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ MUŠKY

NASTAVENÍ MUŠKY: Pro nastavení přední mušky je potřeba zatlačit pojistku otáčení mušky pomocí vhodného nástroje. Dá se použít i zápalník, důlčík nebo speciální nástroj. Pro zvýšení mušky ji musíte otáčet směrem naznačeným šipkou po směru hodinových ručiček (Obr. 26).

Opačným směrem otáčení se bude muška snižovat a také bod zásahu. Otáčka o každé 4 zářezy posune bod zásahu střely o hodnoty zobrazené níže.

Výškové nastavení předních mířidel (typ A2 se 4 zářezy) odpovídá:

Pro karabinovou délku záměrné*:
VZDÁLENOST / POSUN ZÁSAHU
25 metrů = 1.20 cm (1/2”)
100 metrů = 4.80 cm (1 7/8”)
200 metrů = 9.60 cm (3 3/4”)
300 metrů = 14.4 cm (5 3/4”)
Pro puškovou délku záměrné*:
VZDÁLENOST / POSUN ZÁSAHU
25 metrů = 0.83 cm (3/8”)
100 metrů = 3.50 cm (1 3/8”)
200 metrů = 6.50 cm (2 5/8”)
300 metrů = 10.0 cm (4”)
*Data jsou použita z armádního manuálu. 25 metrů = 27 yardů + 1 stopa (82 stop); 100 metrů = 109 yardů + 1 stopa (328 stop)
POZNÁMKA: U zbraní s kompozitním rámem je picattiny lišta vyšší o .040” (1 mm) než u zbraní s rámem ze slitiny hliníku. Je proto možné, že bude potřeba použít o .040” vyšší přední mušku, pokud nastavení vašich mířidel nebude umožňovat zvýšení potřebné pro přesnou střelbu. Vyšší držák mušky jsou dostupné u mnoha výrobců jako náhradní díly.

VÝŠKOVÉ A STRANOVÉ NASTAVENÍ HLEDÍ

Otáčení šroubu stranového nastavení po směru hodinových ručiček posune bod zásahu doprava. Otáčení proti směru hodinových ručiček posune bod zásahu doleva (Obr. 27).

Jakmile je hledí nastaveno je možné upravit rozsah výškového nastavení při střelbě na vzdálenosti 300–600 metrů (mířidla typ A4) nebo 300–800 metrů (mířidla typ A2).

Stranové nastavení – jeden „klik“ odpovídá:

Pro karabinovou délku záměrné*:
VZDÁLENOST / POSUN ZÁSAHU
25 metrů = 0.50 cm (1/4”)
100 metrů = 2.75 cm (1”)
200 metrů = 5.50 cm (2 1/4”)
300 metrů = 8.50 cm (3 1/4”)
Pro puškovou délku záměrné*:
VZDÁLENOST / POSUN ZÁSAHU
25 metrů = 0.33 cm (1/8”)
100 metrů = 1.50 cm (1/2”)
200 metrů = 2.50 cm (1”)
300 metrů = 4.00 cm (1 1/2”)
*Všechny výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhlené. Pro zapamatování si správné výchozí polohy mířidel s poznačte polohu ukazatele výškového a stranového nastavení na stupnici na mířidlech (tlusté čárky na šroubu nastavení). Jakmile pušku stranově správně nastavíte, už s tímto nastavením nepohybujte.

HLEDÍ S DVOJITÝM DIOPTREM

STRANOVĚ A VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

MALÁ VZDÁLENOST – Větší dioptr “02”se používá pro vzdálenosti 0-200 metrů. Jak je zobrazeno níže hledí je nastaveno pro 0–200 metrů. Tento větší dioptr s používá pouze když je zadní hledí posunuté zcela dolů. Jinak řečeno značka pro 300 m odpovídá značce na levé straně rámu zbraně (Obr. 28). NORMÁLNÍ VZDÁLENOST – Dioptr není označený a používá se pro většinu střeleckých situací. Používá se ve spojení s kolečkem výškového nastavení pro vzdálenosti cílů 300, 400, 500, 600, 700 a 800 metrů meter u mířidel typu A2 (Obr. 29).
S mířidly typu A4 na ponosové rukojeti jsou vzdálenosti 300, 400, 500, 600 metrů.
A2 hledí – 1 min. výškově
1/2 min. stranově
A4 hledí – 1/2 min. výškově
1/2 min. stranově
A2 kolečko výškového nastavení
je značeno po 8/3“
A4 kolečko výškového nastavení
je značeno po 6/3“
Malá vzdálenost (0-200 metrů) Normální vzdálenost
A2 hledí: 300-800 metrů
A4 mířidla: 300-600 metrů

POSTUP PRO NASTAVENÍ MÍŘIDEL NA 25 METRŮ

Pomocí postupu popsaného níže při nastavení mířidel na 25 m budou mířidla vaší pušky současně nastavena na vzdálenost 300 m (tento postup platí pro délku hlavně 16“).

1. V tuto chvíli nehýbejte s nastavením přední mušky. Z výroby by měla být nastavena velmi blízko ideálního nastavení.

2. Neoznačený menší dioptr by měl být nastavený překlopením nahoru – viz Obr.29 výše).

3. Vycentrujte zadní dioptr otáčením šroubu stranového nastavení doleva nebo doprava (toto se nazývá „mechanické vynulování“.

4. Otáčejte kolečkem výškového nastavení směrem dolů (proto směru hodinových ručiček – Obr. 30) až do spodní polohy hledí. Toto se nazývá „mechanické vynulování“ hledí u všech karabin a používá se bez ohledu na to, jestli máte typ mířidel A2 (pevná ponosová rukojeť) nebo mířidla typu A4 (odpojitelná ponosová rukojeť).

U pušek s větší délkou záměrné např. u 20“ hlavní pootočte kolečkem výškového nastavení ze zcela spodní polohy o 1 klik u mířidel typu A2 a o 2 kliky na polohu „Z“ u mířidel typu A4.
Od tohoto okamžiku by se nemělo s kolečkem výškového nastavení pohybovat. Všechny změny výškového nastavení požadované v následujícím postupu se provádějí pouze na mušce.

5. Pečlivě zamiřte a vystřelte na střed terče.

6. Pokud vaše skupina zásahů není ve středu terče, spočítejte potřebný počet kliků pro posun další skupiny zásahů do středu terče pomocí výškového a stranového nastavení uvedeného v kapitole „Porozumění nastavení mířidel“. Nezapomeňte, že všechny změny ve výškovém nastavení je potřeba provést pouze výškovým pohybem u mušky.

A. Pro posun vaší další skupiny zásahů směrem nahoru otáčejte mušku po směru hodinových ručiček. Pro posun skupiny zásahů směrem dolů otáčejte muškou proti směru hodinových ručiček.

B. Změny stranového nastavení se provádějí šroubem stranového nastavení. Pro posun skupiny zásahů doleva otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček. Pro posun skupiny zásahů doprava otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček.

7. Pečlivě zamiřte a vystřelte další skupinu výstřelů na střed terče.

8. Opakujte kroky 5 a 6 pokud je to potřeba.

9. Jakmile je skupina zásahů umístěná ve středu terče jsou vaše mířidla nastavená – vynulovaná.

Pokud má vaše puška délku záměrné puškové délky otočte kolečkem výškového nastavení zpět na polohu 6/3 pro mířidla typu A4 nebo na polohu 8/3 pro mířidla typu A2. Označení vzdálenosti 300 metrů by mělo nyní odpovídat správné hodnotě nad kolečkem výškového nastavení.

JAKMILE SKONČÍTE NA STŘELNICI…

1. Vybijte pušku abyste se ujistili, že je vybitá (Obr. 31).
2. Přepněte pojistku do polohy SAFE.
3. Zatáhněte za natahovací páku a vložte do komory bezpečnostní vlaječku. Poté povolte natahovací páku a zatlačte ji do přední polohy až do jejího zacvaknutí (Obr. 32).

PUŠKA JE NYNÍ ZABEZPEČENÁ PRO PŘEVOZ ZE STŘELNICE.

ROZBORKA PUŠKY, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VŽDY POSTUPUJTE PODLE PRAVIDEL BEZPEČNÉ MANIPULACE SE ZBRANÍ! VŽDY PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE ZBRAŇ SE KTEROU MANIPULUJETE JE NABITÁ. MIŘTE ZBRANÍ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

Přepněte páčku pojistky do polohy SAFE (Obr.33).
POZNÁMKA: Pokud není závěr natažený, není možné pojistku přepnout do polohy SAFE.

POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE KOMPOZITOVÝCH RÁMŮ:
Z důvodu rozměrových rozdílů nemůžete namontovat hliníkový horní rám na kompozitový spodní rám zbraně. Použitím síly při takovéto montáži dojde k poškození dílů. Naopak se také nepokoušejte namontovat kompozitový horní rám na hliníkový spodní rám zbraně. Existují také rozměrové rozdíly mezi hlavňovými maticemi pro kompozitové a hliníkové rámy zbraní. U hlavňových matic pro kompozitové horní rámy je jiný závit a je také nezbytné použití závitového lepidla Loctite, takže pokus o demontáž hlavňové matice může způsobit poškození horního rámu zbraně a dojít ke ztrátě záruky. Rozdíly v rozměru hlavňových matic také omezuje možnosti použití jiného typu předpaží od jiných výrobců. V případě potřeby vždy zkonzultujte možnost výměny tohoto dílu s výrobcem, nebo prodejcem zbraně.

1. Pro zajištění závěru v zadní poloze zatáhněte za natahovací páku (A – Obr. 34). Stiskněte spodní výstupek na záchytu závěru a povolujte natahovací páku až dojde k zachycení závěru na záchytu (B – Obr. 34). Zatlačte natahovací páku směrem dopředu až do zacvaknutí.

Pokud jste to již neudělali dříve přepněte páčku pojistky do polohy SAFE.

2. Vyjměte komorovou bezpečnostní
vlaječku (Obr. 35). Obr. 36Podívejte se do horního rámu zbraně a nábojové komory abyste se ujistili, že ve zbraní není střelivo (Obr. 36).POZNÁMKA: Ujistěte se, že ve zbrani není zasunutý zásobník.
3. Jakmile se ujistíte, že komora je prázdná a páčka pojistky je přepnutá do polohy SAFE, můžete stisknout horní část tlačítka záchytu závěru, nebo zatáhnout za natahovací páku až dozadu a uvolnit tak závěr do přední polohy
(Obr. 37).PUŠKA JE NYNÍ VYBITÁ.

4. Pomocí komorové bezpečnostní vlaječky (nebo jiného nástroje) vytlačte zadní spojovací čep horního a spodního rámu tak daleko jak to půjde. Potom zatáhněte za hlavu čepu (na pravé straně zbraně) dokud se nezastaví (Obr. 38).

5. Zatlačte na přední spojovací čep (Obr. 39) a vysuňte jej co nejvíce pro oddělení spodního a horního rámu (Obr. 40).

NEZAPOMEŇTE: Kompozitové rámy potřebují pro vymáčknutí předního spojovacího čepu speciální nástroj.

6. Vytáhněte natahovací páku ven ze zbraně. Sestava závěru se vysune společně s ní (Obr. 41).

Zvedněte sestavu závěru směrem dozadu a nahoru až dokud se nevysune z horní části rámu.

POZNÁMKA: Povšimněte si, jak plynový nadstavec na sestavě závěru pasuje do vybrání v natahovací páce (Obr. 42).

7. Pro vyjmutí natahovací páky ji táhněte směrem dozadu dokud se nezastaví. Potom ji zvedněte nahoru čímž se bočí výstupky na páce protáhnout skrz vybrání v horním rámu zbraně (Obr. 43).

ZAPAMATUJTE SI: U kompozitových rámů zbraně nejsou v rámu zbraně žádná vybrání a natahovací páka se pouze přímo zasunuje do rámu Pokud držíte zbraň s rámem z kompozitu svisle tak díky výše uvedenému může dojít k vypadnutí natahovací páky a sestavy závěru a jeho poškození.

 

8. Vysuňte závlačku zajišťující zápalník (Obr. 44)

POZNÁMKA: Neroztahujte nebo neuzavírejte rozdělený konec závlačky a NIKDY ji nenahrazujte obyčejnou závlačkou při zpětné montáži.

 

9. Zatlačte závorník do uzamčené – zasunuté polohy v nosiči závorníku (Obr. 45).

10. Vyklepněte zápalník ze zadní části závorníku (Obr. 46).

 

11. Se závorníkem v zasunuté poloze vytáhněte čep rotace závorníku pootočením o 1/4 otáčky a vytažením ven z těla závorníku (Obr. 47)

POZNÁMKA: Pokud máte pušku ráže .308 tak se čep rotace závorníku vytahuje přímo bez pootočení.

12. Vyjměte závorník z nosiče závorníku vytažením rovně ven (Obr. 48).

VYČIŠTĚNÍ ZÁVORNÍKU, NOSIČE ZÁVORNÍKU A SOUČÁSTEK

13. Jakmile je nosič závorníku rozebraný…

A. Vyčistěte plynový nadstavec na nosiči závorníku pomocí vatové tyčinky nebo speciálního přípravku (Obr. 49). Lehce namažte plynový nadstavec (Obr. 50). Vyčistěte karbon nebo usazeniny z otvorů a vnitřního prostoru nosiče závorníku. Použijte k tomu kartáček na čištění vývrtu – zvlhčený olejem typu CLP – pro vyčištění karbonu a usazen střelného prachu z okolí plynové trubice.

B. Vyčistěte a zkontrolujte pečlivě nosič závorníku, čep rotace závorníku, zápalník, pojistku zápalníku. Vyčistěte uzamykací ozuby závorníku, těsnící kroužky, otvor pro zápalník a otvor pro čep rotace (Obr. 51).

14. Vyjměte čep vytahovače vytlačením pomocí špičky zápalníku nebo pomocí důlčíku. Snažte se nepoškodit zápalník nebo ztratit čep vytahovače (Obr. 52).
15. Vyjměte vytahovač včetně pružiny, vložky a o-kroužku (Obr. 53).
UPOZORNĚNÍ: Je to nepravděpodobné, ale pružina vytahovače může vyskočit z prohlubně v závorníku, vraťte pružinu na původní místo zatlačením pomocí důlčíku tak jak je zobrazeno na Obr. 55 (na další straně).
16. Zkontrolujte vytahovač, pružinu vytahovače, vložku a o-kroužek. Pokud je vytahovač obroušený nebo pokud má drápek, který zasahuje do drážky v nábojnic olámané hrany, tak by se měl vytahovač vyměnit. Zkontrolujte, zda gumová vložka je uvnitř pružiny vytahovače. Vyčistěte všechny úsady karbonu nebo zbytky nespáleného prachu (Obr. 54). Použijte olej typu CLP pro vyčištění karbonových úsad a zbytků střelného prachu v zahloubení/kanálu vytahovače v závorníku. Použijte čistící kartáček na plynovou trubici a olej typu CLP pro vyčištění kanálku pro zápalník od karbonu a zbytků střelného prachu.
POZNÁMKA*: Sestava vytahovače obsahuje gumové vodítko pružiny. Ujistěte se, že jste jej neztratili. Pokud se pružina uvolní položte větší konec pružiny do vytahovače a usaďte ji pomocí důlčíku (Obr. 55).
17. Nainstalujte vytahovač zpět do závorníku (Obr. 56). Zatlačte vytahovač dolů tak aby bylo možné zasunout čep (Obr. 57).

MAZÁNÍ VYHAZOVAČE

POZNÁMKA: Nedoporučujeme rozborku vyhazovače při běžném čištění. Můžete zajistit, že vaše puška bude vyhazovat prázdné nábojnice spolehlivě pomocí běžného postupu pravidelného čištění viz níže.

18. U závorníku vyjmutého z nosiče závorníku podržte závorník v ruce podle obrázku s čelem závorníku směrem nahoru. Namažte vyhazovač pomocí několika kapek oleje typu CLP (Obr. 58).

19. Umístěte prázdnou nábojnici .223 nebo cvičný náboj pod drápek vytahovače. Pomocí kývavého pohybu zatlačte proti výstupku vyhazovače. Vyhazovač je odpružený, takže budete cítit odpor. Zatlačte na nábojnici, dokud se nezastaví na čele závěru. Vykývněte nábojnici několikrát tam a zpět tak aby se olej typu CLP dostal k vyhazovači a jeho pružině. Znovu namažte vyhazovač a opakujte několikrát kývavý pohyb s nábojnicí. Jakmile je pohyb vyhazovače silný a plynulý tak setřete zbytky mazadla (Obr. 59).

KONTROLA PŘED SLOŽENÍM:

UPOZORNĚNÍ: Závorník by neměl mít žádné praskliny – speciálně v oblasti čepu rotace závorníku. Čelo závěru by mělo být hladké bez vrypů – obzvláště v oblasti okolo otvoru pro zápalník. Pokud jsou na čele závěru patrné důlky nebo vrypy je potřeba jej vyměnit.

• Čep rotace závorníku nesmí mít praskliny nebo být nadměrně opotřebovaný. Pokud tomu tak je vyměňte ho.

POZNÁMKA: Během prvních 100 vystřelených nábojů se může na čepu rotace závorníku objevit otěr související se vzájemným posunem čepu a těla nosiče závorníku. Nejedná se o prasklinu nebo poškození. Nicméně skutečné praskliny mohou způsobit nebezpečné selhání zbraně.

VAROVÁNÍ: POKUD VE ZBRANI NENÍ ČEP ROTACE, NESTŘÍLEJTE S PUŠKOU! DOJDE K NEBEZPEČNÉMU SELHÁNÍ ZBRANĚ!

• Zápalník by neměl být opotřebený, ohnutý, příliš tupý nebo ostrý.

Čep rotace ukazující normální opotřebení

Pokud je pojistná závlačka zápalníku ohnutá nebo opotřebovaná, vyměňte ji. NIKDY neroztahujte nožičky pojistné závlačky od sebe a nikdy nepoužívejte jako náhradu obyčejnou závlačku (Obr. 60).

MAZÁNÍ PŘED SLOŽENÍM:

SESTAVA ZÁVĚRU: Namažte TENKOU VRSTVOU MAZADLA TYPU CLP na zápalník a otvor pro zápalník v závorníku, vytahovač a jeho čep a vnitřní povrchy nosiče závorníku. VÍCE NAMAŽTE venkovní povrchy těla nosiče závorníku a čep rotace závorníku a zešikmení a oblast okolo čepu rotace v nosiči závorníku.

PŘEKRYTÍ TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ: Mezery ve 3 těsnících kroužcích by měly být rovnoměrně rozmístěny kolem závorníku (po 120°) aby zabránili nadměrným ztrátám plynu (Obr. 61).
NYNÍ VLOŽTE ZÁVORNÍK DO NOSIČE ZÁVORNÍKU:

VAROVÁNÍ: NEVYMĚŇUJTE součástky závěru mezi puškami stejného typu. Každý výrobce obvykle umožňuje výměnu dílů mezi svými výrobky, ale při výměně za součástky od jiného výrobce může dojít ke změně délky uzamčené komory – proto vždy zkontrolujte odpovídajícím kalibrem (headspace gauge) délku uzamčení nábojové komory u vaší pušky ráže 5,56 nebo .223 REM.
VLOŽENÍ ČEPU ROTACE:
Vložte čep rotace závorníku do nosiče závorníku a do otvoru v závorníku (Obr. 63)POZNÁMKA: Čep rotace pasuje do otvoru v nosiči pouze jednou stranou. Pokud nejde zasunout snadno otočte celým nosičem závorníku o 180° a zkuste čep znovu zasunout. Jakmile čep zasunete otočte jím o 90°. Tím se umožní zasunutí zápalníku.
VLOŽENÍ ZÁPALNÍKU:
Zasuňte zápalník zezadu do závorníku (Obr. 64) a zatlačte na něj tak aby byl zcela zasunutý (Obr. 65).VLOŽENÍ POJISTNÉ ZÁVLAČKY ZÁPALNÍKU:
Vložte pojistnou závlačku zápalníku do otvoru na straně nosiče závorníku podle obrázku (Obr. 66).
POZNÁMKA: V řezu je vidět, že pojistná závlačky zasunutá do nosiče závorníku je umístěná až za nálitkem na zápalníku. Správná poloha se dá vyzkoušet tak, že zápalník nesmí vypadnou při obrácení závěru zápalníkem směrem dolů. 
Nyní když je sestava závěru zcela složená zkuste posunout závorník zcela dopředu a dozadu abyste vyzkoušeli, že čep rotace otáčí závorníkem a závorník se volně otáčí v nosiči.
Klepněte koncem sestavy závěru o pevný povrch abyste se ujistili, že zápalník a jeho pojistná závlačka nevypadnou.Nyní lehce namažte sestavu závěru a natahovací páku.
Následující postup byl přebrán z vojenského návodu k čištění pro pušky vojenské M16 a standardní čistící sadu. Srovnatelný výsledek můžete dosáhnout s jakoukoliv kvalitní čistící sadou. Ujistěte se, že vaše čistící sada obsahuje kvalitní čistící tyčku; držák hadříku; flanelové hadříky pro čištění vývrtu; speciální kartáček na čištění trubiček; malý kartáček; mosazné kartáčky pro čištění vývrtu a komory a olej typu CLP (čistící/Mazací/Ochranný). Pokud používáte čističe na bázi čpavku nenechávejte je v hlavni působit déle než 10 minut. Jinak může dojít k trvalému poškození vrstvy chromování hlavně. Malý kartáček je určený pro čistění součástek a uvolnění nečistot. Speciální kartáčky pro čištění trubiček jsou určené pro čištění plynové trubice, plynového nadstavce a ostatních těžko dosažitelných míst.

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU HLAVNĚ:

VŽDY ČISTĚTE HLAVEŇ VE SMĚRU OD KOMORY K ÚSTÍ A VŽDY PROTAHAHUJTE KARTÁČEK PRO ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ SKRZ VÝVRT.

Vývrt vaší zbraně má drážky a pole nazývané jednotně jako vývrt. Díky otáčení vývrtu uvnitř hlavně dochází k roztočení střely při průchodu vývrtem a následně po cestě k cíli. Protože je vývrt zatočený není snadné zatlačit do vývrtu nový ještě tuhý kartáček. Zjistíte, že je mnohem snadnější kartáček z vývrtu vytahovat. Také pokud má kartáček vyčistit kvalitně drážky musí se otáček při protahování vývrtem (sledovat otáčení), takže umožněte kartáčku, aby se při vytahování z hlavně plynule otáčel.

 

 1. Protáhněte vývrt hadříkem navlhčeným v oleji typu CLP.
 2. Pokud používáte vícedílnou tyčku vojenského typu použijte 3 díly za sady, ale ponechte je asi 2 otáčky před úplným dotažením (Obr. 67).
 3. Našroubujte kartáček pro čištění vývrtu. Tyčky a kartáček se budou otáčet při protahování hlavní – budou sledovat dráhu vývrtu. NIKDY neměňte směr pohybu kartáčku, pokud je již v hlavni.
 4. Skloňte hlaveň směrem dolů. Držte horní rám zbraně jednou rukou, zatímco druhou rukou zasunete tyčku s kartáčkem do nábojové komory. Nechte tyčku volně zapadnout do vývrtu. Nyní by měla tyčka vyčnívat asi 2-3“ (5-8 cm) z hlavně.
 5. Namontujte na konec tyčky rukojeť (Obr. 68).
 6. Vytáhněte kartáček z hlavně směrem k ústí.
 7. Po každém vytažení odšroubujte rukojeť a zopakujte postup.
 8. Během čištění občas protáhněte vývrt hadříkem pro odstranění usazenin, které kartáček uvolnil. Použijte stejnou techniku jako je popsáno výše pro úsporu času. Jednoduše vyměňte kartáček za očko pro hadřík. Protáhněte ho skrz vývrt. Pro protažení hadříku nemusíte šroubovat rukojeť. Pokud necháte díly tyčky volné, tak bude hadřík opět sledovat otáčení vývrtu tak jako u kartáčku. Nezapomeňte – vždy při čištění nejdříve navlhčete vývrt předtím, než přes něj protáhnete kartáček.

POZNÁMKA: Při čištění kompozitových rámů zbraně můžete bez obav použít jakékoliv čistící roztoky pro odstranění prachu/mosazi stejně jako u rámů z hliníkových slitin.

 

ČIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI RÁMU:

1. Použijte olej typu CLP pro vyčištění všech povrchů horního rámu (uvnitř a venku) a odstranění nánosů střelného prachu, koroze a nečistot.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte drátěný kartáček, nebo jiný typ abrazivního čištění na rámy z hliníkové slitiny – můžete poškrábat a poškodit eloxovaný povrch. Je možné použít plastový kartáček pro uvolnění nánosů a nepoškrábání rámu zbraně.

2. Vyčistěte komoru olejem typu CLP navlhčeným velkým komorovým kartáčkem a používejte přitom současné zasouvání do komory a otáčení po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Nezatlačujte rozšířenou část kartáčku do nábojové komory a vývrtu.

3. Vytřete komoru a vývrt hadříkem pro odstranění znečištěného oleje CLP, karbonových úsad a zbytku střelného prachu. Setřete všechny součástky do čista a sucha a zkontrolujte, zda nejsou nadměrně opotřebené, zrezlé nebo mechanicky poškozené. Vyměňte všechny opotřebené nebo poškozené části před další střelbou. Náhradní díly získáte od výrobce/prodejce zbraně nebo u odborného puškaře.

DEMONTÁŽ PŘEDPAŽBÍ (typ M4)

1. Pro demontáž předpažbí stlačte pojistný plastový kroužek (Delta ring) směrem dozadu – k sobě a mírně klepněte na předpažbí z boku ve směru šipky (Obr. 70). Předpažbí se oddělí a můžete je nyní demontovat (Obr.71).

MAZÁNÍ HORNÍHO RÁMU A VÝVRTU HLAVNĚ:

1. HORNÍ RÁM: Lehce namažte vnitřní stranu horního rámu, vývrt a komoru (použijte čistící tyčku a hadříky), venkovní povrch hlavně a přední mušku a povrchy pod předpažbím. Obzvlášť se zaměřte na vyčištění a namazání uzamykacích ozubů na venkovní části nábojové komory. Tlačítko dorazu závěru by se mělo také lehce promazat uvnitř rámu a zkontrolovat jeho funkce (Obr. 72).

2. POJISTKA MUŠKY: Stlačte pojistku mušky a namažte jej jednou až dvěma kapkami oleje typu CLP. Několikrát pojistku zatlačte, aby se olej dostal dolů až k pružině (Obr. 73).

3. NASTAVITELNĚ ZADNÍ HLEDÍ:

POZNÁMKA: Zapamatujte si, v jaké poloze jsou mířidla abyste je mohli po namazání vrátit do jejich původní polohy (Obr. 74).

POHYBLIVÉ DÍLY: Použijte jednu nebo dvě kapky oleje typu CLP. Otočte s těmito součástkami abyste se ujistili, že mazadlo se rovnoměrně rozprostře nad a pod šroub a osu šroubu výškového nastavení, šroub a osu šroubu stranového nastavení (maximálně o 5 kliků na obě strany) a otvory pro čepy aretace.

OSA ŠROUBU VÝŠKOVEHO NASTAVENÍ: Sejměte ponosovou rukojeť typu A4 pro namazání šroubu výškového nastavení (nebo pokud máte pevnou ponosovou rukojeť typ A2 podívejte se do horního rámu zbraně). Použijte jednu nebo dvě kapky oleje typu CLP na spodní část osy šroubu výškového nastavení a otvoru pro čep aretace. Otočte několikrát kolečkem nastavení tam a zpět při současném držení horního rámu spodní částí nahoru).

Nastavitelné zadní hledí na ponosové rukojeti A4
PO NAMAZÁNÍ SESTAVY HLEDÍ: Vraťte stranové nastavení hledí do původní polohy a pokud potřebujete nastavení provést znovu postupujte podle návodu výše. Zapamatujte si, že hledí se posunuje dolů pokud jsou značka “6/3 nebo 8/3” nastavené proti značce na levé straně rámu. Při nastavení na tuto značku “6/3 nebo 8/3” ucítíte cvaknutí. Noste svoji pušku nastavenou tak aby značka “6/3 nebo 8/3” byla proti značce na rámu. Udržujte mířidla nastavená na 300 m pro udržení nečistot a vody mimo mechanismus mířidel a chránili je proti poškození.
V PŘÍPADĚ ZAMOKŘENÍ MÍŘIDEL: Vyčistěte mířidla, jak nejdříve to je možné pro zabránění začátku tvorby rzi a koroze.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEDPAŽBÍ

1. Vložte první polovinu předpažbí do držáku u nosiče mušky. Potom stlačte pojistný kroužek (delta ring) a vložte zadní část předpažbí do kroužku tak jak je zobrazeno na obrázku (Obr. 75).

2. Nyní vložte druhou část předpažbí do držáku u nosiče mušky a stlačte odpovídající část pojistného kroužku a vložte do ní druhý díl předpažbí viz obrázek (Obr. 76).

3. Potom zmáčkněte oba díly předpažbí tak je zobrazeno a ony zapadnou do pojistného kroužku a zajistí se (Obr.77).

POZNÁMKA: Dvě poloviny standardního předpažbí pušky M4 jsou identické a mohou se proto namontovat nahoru nebo dolů.

MONTÁŽ NATAHOVACÍ PÁKY

1. MONTÁŽ NATAHOVACÍ PÁKY: Vložte natahovací páku do horního rámu zbraně a nastavte výstupky na páce na odpovídající výřezy v rámu.
Potom zatlačte natahovací páku do drážky pro páku v rámu a zasuňte ji kousek dopředu do rámu (Obr. 78).
NEZAPOMEŇTE: U zbraní s kompozitovým se natahovací páky pouze vysunuje z rámu nejsou zde žádné výstupky a odpovídající výřezy v rámu.

 

2. MONTÁŽ SESTAVY ZÁVĚRU:
Vytáhněte závorník z nosiče závěru (tak aby byl zcela vysunutý). Opřete sestavu závěru na natahovací páku tak aby plynový nadstavec závěru zapadnul do drážky v natahovací páce. Nyní zasuňte současně závěr a natahovací páku do rámu zbraně, tak aby byl konec závěru v úrovni konce rámu a natahovací páka se zacvakla do rámu (Obr. 79).

ROZBORKA SPODNÍHO RÁMU ZBRANĚ

1. U zbraně s nataženým kladívkem stlačte čep záchytu bufferu pomocí bezpečnostní komorové vlaječky nebo jiného nástroje a uvolněte buffer a pružinu (Obr. 80).

POZNÁMKA: Kladívko musí být napnuté, aby bylo dostatek prostoru pro vyjmutí bufferu a pružiny.

UPOZORNĚNÍ: Buffer může ze zbraně vyskočit kvůli tlaku vrané pružiny pod ním.

2. Vyjměte buffer a vratnou pružinu pro jejich vyčištění (Obr. 81-82).

POZNÁMKA: Obvykle se nedoporučuje, žádná další demontáž pušky a jejích součástí. Pokud potřebujete další služby nebo součásti kontaktujte výrobce/prodejce nebo odborného puškaře.

ČIŠTĚNÍ SPODNÍHO RÁMU ZBRANĚ

 1. Pomocí oleje typu CLP nebo kvalitního čističe zbraní vyčistěte všechny místa spodního rámu zbraně od nánosů nespáleného prachu, koroze a nečistot. Použitím plastového kartáčku se vyhnete poškrábání povrchu zbraně – NIKDY při tomto čištění nepoužívejte kartáčky z kovu.
 2. Vyčistěte všechny nečistoty ze spoušťového mechanismu. Pečlivě vyčistěte tlačítko záchytu zásobníku a prohlubeň pro záchyt zásobníku na levé straně zbraně. Zkontrolujte a vyčistěte mechanismus záchytu závěru a spojovací čepy spodního a horního rámu. Vyčistěte buffer, vratnou pružinu a vnitřní část prodloužení spodního rámu (trubka pro vratnou pružinu – buffer tube). Nejlépe vyčistíte vnitřní prostor trubky hadříkem zachyceným na čistící tyčce v odpovídajícím nadstavci. Všimněte si, že pušky typu AR-15 používají trubky pro pažbu ve dvou specifikacích, a to Commercial a Mil-spec. Čištění je u obou typů stejné.
 3. Pokud se puška používala v nečistotách nebo blátě vyčistěte také větrací otvor (nebo větrací šroub u pevné pažby typu A2) v trubici pažby pomocí speciálního kartáčku pro čistění malých otvorů nebo drátu, tak aby byly všechny otvory průchozí.
 4. Pokud je to potřeba vyčistěte také teleskopickou pažbu. Záchyt pažby se dá stáhnout směrem dolů a následně jde pažba sejmout z trubky (postup je zobrazený na Obr. 83 a 84). Vyčistěte 6 prohlubní pro aretaci pažby a lehce namažte pažbu a celý aretační mechanismus pro zajištění správné funkce. Pevné pažby typu A2 také vyžadují promazání západky a pantů dvířek prostoru pro příslušenství.

POZNÁMKA: Některé pušky AR-15 se prodávají „ve shodě s omezením zákona“ některých států USA, konkrétně New York, Connecticut, Massachusetts a Jersey a mají pažby pouze v poloze maximálního vysunutí.

Délku není možné nastavit a trubka je delší než u nastavitelných verzí. Detaily rozdílu můžete vidět na Obr. 84A níže. Pušky s tímto omezením také nemají na trubce pažby odpovídající prohlubně pro jednotlivé polohy nastavitelné pažby.

NEPOKOUŠEJTE SE nastavit délku takovéto pažby nebo ji rozebírat, protože dojde k jejímu poškození.

 

MAZÁNÍ SESTAVY SPODNÍHO RÁMU ZBRANĚ

SPODNÍ RÁM ZBRAŇE: lehce namažte vnitřní prostor trubice pro vratnou pružinu stejně jako buffer a vratnou pružinu.
Více namažte spojovací čepy horního a spodního rámu a jejich aretační čepy a dále všechny pohyblivé části ve spodním rámu a jejich čepy.

MONTÁŽ SPODNÍHO RÁMU:
Vložte vratnou pružinu a buffer. Možná budete muset při zasouvání kývavým pohybem posouvat vratnou pružinu kolem kolíku aretace bufferu (Obr. 85).SPOJENÍ SHODNÍHO A HORNÍHO RÁMU:
1. Nastavte horní a spodní rám vzájemně tak aby se při srovnaly otvory pro přední spojovací čep obou rámů.
2. Zatlačte do otvoru přední spojovací čep a sklopte horní část rámu na spodní. Kladívko by mělo být natažené.
3. Zatlačte do rámu také zadní spojovací čep (Obr. 86).
POZNÁMKA TÝKAJÍCÍ SE KOMPOZITOVÝCH RÁMŮ: Z důvodu rozměrových rozdílů nemůžete namontovat hliníkový horní rám na kompozitový spodní rám zbraně. Použitím síly při takovéto montáži dojde k poškození dílů. Opačně se také nepokoušejte namontovat kompozitový horní rám na hliníkový spodní rám zbraně. Existují také rozměrové rozdíly mezi hlavňovými maticemi pro kompozitové a hliníkové rámy zbraní. U hlavňových matic pro kompozitové horní rámy je jiný závit a je také nezbytné použití závitového lepidla Loctite, takže pokus o demontáž hlavňové matice může způsobit poškození horního rámu zbraně a dojít ke ztrátě záruky. Rozdíly v rozměru hlavňových matic také omezuje možnosti použití jiného typu předpaží od jiných výrobců. V případě potřeby vždy zkonzultujte možnost výměny tohoto dílu s výrobcem, nebo prodejcem zbraně.

ROZBORKA ZÁSOBNÍKU A JEHO ČIŠTĚNÍ

ROZBORKA ZÁSOBNÍKU

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se před rozborkou, že je zásobník prázdný.
Pro demontáž zásobníku před čištěním nebo mazáním postupujte podle následujících kroků:

 1. Nadzvedněte zadní rok dna zásobníku pomocí důlčíku, tak abyste uvolnili výstupky dna z těla zásobníku (Obr. 87).
 2. Vysuňte dno zásobníku z těla zásobníku (Obr. 88).
 3. Pružina zásobníku se může zachytit na výstupcích těla zásobníku, které drží dno zásobníku. Pokud vytahujete pružinu z těla zásobníku pohybujte pružinou dopředu a dozadu tak aby se nezachytávala na těchto výstupcích. Obrázek 89 zobrazuje součástky rozebraného zásobníku.

POZNÁMKA: Nesundávejte podavač z pružiny.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Pro vyčištění a namazání zásobníku použijte čistící tyč s čistým hadříkem pro vyčištění a namazání vnitřního těla zásobníku.
Lehce namažte pružinu a znovu složte zásobníku v obráceném postupu uvedeném výše.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM: ZKONTROLOVAT: JAK POSTUPOVAT PRO VYŘEŠENÍ:
Puška nestřílí… Páčka pojistky v poloze SAFE. Přesunout páčku pojistky do polohy FIRE
Nesprávná montáž zápalníku.

Správně nainstalovat – pojistná závlačka musí být umístěná za rozšířenou částí zápalníku viz. Obrázek

Příliš mnoho oleje nebo znečištění v otvoru pro zápalník Vyjmout sestavu závěru a z něj vyjmout zápalník. Pomocí vatové tyčinky vyčistit otvor pro zápalník. Vyčistit zápalník. Namazat a znovu smontovat.
Vadné střelivo Vyjmout a vyhodit. Používat pouze nově vyrobené, čisté a správně podle ráže na hlavni značené střelivo.
Závěr se těžko odemyká… Znečištěný nebo opotřebovaný závorník. Vyčistěte závorník a uzamykací drážky v nábojové komoře. Pokud je to potřeba vyměňte závorník nebo problém zkonzultujte s výrobcem/prodejcem nebo odborným puškařem.
Závěr nevytahuje nábojnice… Slabá nebo zlomená pružina vytahovače. Vyměňte pružinu a znovu smontujte.
Znečištěné nebo zrezlé střelivo. Možnost zaseknutého náboje v komoře. Sejměte horní část rámu ze spodní části. Vybijte zbraň. Vyklepněte náboj z komory pomocí čistící tyčky ze strany od ústí hlavně.
Karbon v nábojové komoře. Vyčistěte nábojovou komoru a uzamykací ozuby.
Znečištění nebo karbon na prohlubních nebo drápku vytahovače.

Vyjměte sestavu závěru, rozeberte vytahovač. Vyčistěte vytahovač, drápek a odpovídající části v závorníku.

Zatuhnutý vytahovač. Vyjměte sestavu závěru, demontujte vytahovač, vyčistěte jej a znovu namontujte.
Zlomený vytahovač. Demontujte a znovu naistalujte vytahovač.
Puška nepodává náboje… Znečištěný zásobník. Rozeberte a vyčistěte schránku zásobníku, podavač a pružinu.
Vadný zásobník. Vyměňte vadný zásobník.
Nadměrné množství nábojů v zásobníku. Vyjměte nadbytečné náboje.
Pohyb bufferu je nějak omezený. Vyjměte buffer a jeho pružinu. Vyčistěte, namažte a znovu naistalujte.
Zásobník není zcela zasunutý. Klepněte na dno zásobníku rukou abyste se ujistili, že je zásobník dobře zachycený na záchytu zásobníku. Následně zatáhněte za zásobník směrem dolů abyste se ujistili, že ve zbrani pevně drží.
Puška podá 2 náboj najednou (tzv. doublefeed)

Vadný zásobník. Vyměňte vadný zásobník.
  Se zbraní namířenou do bezpečného prostoru.

 1. Vyjměte zásobník.
 2. Stiskněte spodní část záchytu závěru.
 3. Stáhněte natahovací páku směrem dozadu, pokud se závěr nezachytí v zadní poloze.
 4. Přepněte páčku do polohy zajištěno.
 5. Náboje by měly vypadnout z pušky skrz zásobníkovou šachtu.
 6. Vizuálně zkontrolujte, zda všechny náboje vypadly za zbraně.

Prohlédněte si zaseknutý náboj a pokud je poškozený vyhoďte ho.

Zbraň nezasouvá náboje do komory… Znečištěné nebo zrezlé střelivo. Vyčistěte střelivo, nebo jej vyjměte a zlikvidujte. Používejte pouze nové střelivo odpovídající ráži vyznačené na hlavni vaší zbraně.
Poškozené střelivo. Vyměňte poškozené střelivo.
Karbon nebo znečištění v oblasti komory nebo kolem uzamykacích ozubů. Vyčistěte oblast komory zbraně a uzamykacích ozubů. Používejte na to nejlépe speciální kartáč pro pušky typu AR-15.
Krátká dráha zákluzu závěru zbraně… Omezený pohyb sestavy závěru. Vyjměte sestavu závěru. Vyčistěte a namažte všechny jeho součástky. Předtím než zasunete sestavu zpět ujistěte se, že plynový nadstavec pasuje na plynovou trubici a že se sestava pohybuje volně bez zadrhávání.
Mezery v kroužcích těsnění na závorníku mají správnou polohu.

Mezery ve třech těsnících kroužcích by se měly nacházet asi po 120° kolem obvodu závorníku, aby na závorník působil odpovídající tlak plynu.

Karbon nebo nečistoty kolem plynového nástavce, nebo plynové trubice.

Vyčistit tyto oblasti.

Střelivo s malým výkonem. Použijte pouze nové továrně vyrobené střelivo.
Uvolněný plynový nadstavec. Kontaktujte výrobce/dodavatele nebo odborného puškaře.
Závěr se po posledním náboji nezachytí v zadní poloze… Znečištěný nebo zrezlý záchyt závěru. Vyčistit záchyt závěru.
Vadný zásobník. Vyměnit vadný zásobník.
POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává postupujte podle bodu „Krátká dráha zákluzu závěru zbraně…“
Páčka pojistky se zasekává… Páčka potřebuje namazat. Namažte olejem typu CLP.
Nečistota pod spouští. Vyčistěte nebo propláchněte spodní část rámu a znovu namažte.
Poloha kladívka. Páčka pojistky jde přesunout do jiné polohy pouze když je kladívko natažené.
Zbraň nevyhazuje nábojnice… Zatuhlý nebo zaseknutý vyhazovač. Namažte vyhazovač olejem typu CLP a pomocí důlčíku rozhýbejte vyhazovač v čele závorníku tak aby se pohyboval dovnitř a ven ze závorníku.
POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává kontaktujte výrobce/dodavatele nebo odborného puškaře.
Závěr zůstane zaseknutý … Náboj se zasekne mezi závěr a natahovací páku.

VAROVÁNÍ: Nemiřte na sebe.

Se zbraní namířenou do bezpečného prostoru.

 1. Vyjměte zásobník.
 2. Stiskněte spodní část záchytu závěru.
 3. Stáhněte natahovací páku směrem dozadu, pokud se závěr nezachytí v zadní poloze, zatímco táhnete za natahovací páku směrem dozadu klepněte celou zbraní přes pažbu do pevného povrchu (Obr. 96).
 4. Jakmile se závěr zachytí v zadní poloze, přepněte páčku do polohy zajištěno.
 5. Zatlačte natahovací páku dopředu, náboj by měl být nyní uvolněný (Obr. 97).

Prohlédněte si zaseknutý náboj a pokud je poškozený vyhoďte ho.

UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí náboje je závěr natažený.
POZNÁMKA: Pokud tento postup neuvolní závěr, použijte část čistící tyče pro posunutí závěru do zadní polohy skrz výhozové okénko.